PRIA määras Jõgevamaa ettevõtjatele üle 871 000 euro

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetmega oli ettevõtjatel võimalus taotleda põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.


Toetuse eesmärk on luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. PRIA rahuldas kokku 39 põllumajandusettevõtja taotlust, määrates toetuseks 2 523 038 eurot ning 97 mittepõllumajandusliku ettevõtja taotlust, määrates toetusteks 6 893 061 eurot.

Jõgevamaalt esitati 13 taotlust ja toetust tuli meie maakonda 871 047,78 eurot.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus