PRIA alustas teravilja sekkumiskokkuostu

PRIA ostab füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt kokku nisu ja otra, korraldab teravilja ladustamise ja müüb seda soovijatele, kui turuhind on suurem või võrdne sekkumishinnaga, teatas PRIA. Teravilja sekkumishinnaks on kinnitatud 1585,16 krooni tonni kohta.

Teravilja sekkumiskokkuostu eesmärgiks on stabiliseerida teraviljatoodete turgu, tagades tootjatele kindla minimaalse hinnataseme.

Selleks, et kogu teravilja ei müüdaks kohe novembris, kohaldatakse sekkumishinna suhtes igakuist juurdehindlust 7,20 krooni tonni kohta. Lisaks kohaldatakse hinna korrigeerimist kvaliteedinäitajate alusel.

Minimaalne kogus, mille kohta võib pakkumise esitada, on 80 tonni. Pakutav teravili peab olema kasvatatud ELi territooriumil ja vastama kehtestatud kvaliteedinõuetele.

PRIA maksab pakkujale teraviljakoguse eest 30.-35. päeval pärast teravilja ülevõtmist. Ülevõtmise päevaks loetakse päeva, mil on selgunud kogu ühe pakkuja pakutud teravilja nõuetele vastavus.

PRIA on varem ennustanud vähest huvi teravilja riigile müümise vastu, kuna tänavune teraviljasaak on olnud kehv ja põllumeestel ei ole üleliigseid viljavarusid.

Esimese sarnase sekkumismeetmena kuulutas PRIA tänavu juuli algul välja või kokkuostu, kuid keegi ei soovinud kehtestatud hinnaga riigile võid müüa.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus