President Kersti Kaljulaid andis Jõgevamaa gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni

Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaiu visiit 17. novembril Jõgeva- ja Tartumaale algas Jõgevamaa gümnaasiumis. Et Jõgevamaa Gümnaasium oli esimene gümnaasium, mida president oma ametiajal külastas, ei ole juhus. Jõgevamaa gümnaasium oma kaasaegse, kolme trimestriga perioodiõppega, koostöös partneritega pakutavate arvukate ja mitmekesiste valikainete ja hea sisekliimaga on tulemustelt paremate riigigümnaasiumide hulgas.


Külaskäik kooli algas põgusa kohtumisega kooli juhtkonnaga, pärast mida esines president Kaljulaid kooliperele.

“Mul on väga hea meel, et igal pool Eestimaal leidub koole, mille kohta mõned inimesed ütlevad “tavalised koolidˮ, mis tegelikult on igaüks huvitav ja teistmoodi. Ja sellepärast tahaksin ma paluda, et rääkige rohkem ja kõvema häälega sellest, mida te teete, kuidas te seda teete, miks te teete ja miks just teie kool on eriline,ˮ ütles president Kaljulaid oma kõnes kooliperele.

Ühiskonnaliikme ja kodaniku vastutus ja vabadus

President rääkis Eesti poliitilisest süsteemist, võimude lahususest, parlamendi ja presidendi volitustest meil ja mujal. Tutvustas Eesti seaduste ja kommetega võrdlemiseks üsna põhjalikult nii Prantsusmaa kui Ameerika seadusandlikke ja valitsemissüsteeme ning tavasid. Samuti rääkis ta presidendi valimisest, valitsuse kokkupanemisest ja presidendi rollist. Olulise osa oma kõnest pühendas ta konsensuse ja kokkuleppe teemale. Teooriaküsimused said lahti seletatud eluliste näidetega poliitilisest elust Eestis.

Kõige enam oli juttu ühiskonnaliikme ja kodaniku vastutusest ning vabadusest.

Rääkides haldusreformist osutas president Kaljulaid sellele, et uute kohalike omavalitsuse hästi hakkama saamise võtmeks on koostöö kohaliku võimu ja vabakonna vahel. Kogukonnad ja ühendused tulevad omavalitsusorganitele appi ning need mitte ainult ei märka ja tunnusta seda, vaid ka tasuvad selle eest.

Presidendi esinemise järel oli kooliõpilastel võimalus esitada küsimusi.

Küsiti loodava valitsuse regionaalpoliitiliste kavade kohta. President ei jätnud küsimustele vastates oma isiklikke seisukohti välja toomata, kuid rõhutas, et võimalus valitsuse poliitika üle otsustada on ikka ennekõike valijatel, kelle hääled sellise riigikogu kokku on toonud.

Tunti huvi äsja uue presidendi saanud Ameerika Ühendriikide Venemaa poliitika võimaliku muutumise ja Venemaa vastaste sanktsioonide tühistamise võimaluse vastu. Vastuses tuletas president Kaljulaid uuesti meelde, et kõik enne valimisi räägitu ja ka meedia vahendatu ei pruugi välja nägema hakata nii, nagu sel hetkel meedias paistab. Ka pole Trumpi administratsioon veel sugugi paigas. “Mina ei usu, et need sanktsioonid kaoksid ilma et Venemaa asuks täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ja kokkuleppeid,ˮ ütles president.

Mööndes julgeolekuolukorra muutumist meie piirkonnas alates sellest ajast kui NATO-sse astusime, peab President Kaljulaid meie panust NATO ühisesse julgeolekusse niisuguseks, mis tagab ühenduse huvi meid ohu korral kaitsta.

Küsmusele selle kohta, kuidas president endise Isamaa liikmena suhtub sellesse, et Keskerakond nüüd valitsust moodustama hakkab, vastas Kersti Kaljulaid, et kuigi tema ise ei ole Keskerakonda valinud, näeb ta, et selle partei võimuletulek on praegu väga hea mitmes mõttes. “Keskerakonna valijad kes, sotsioloogide, andmetel on vanemad inimesed, valdavalt ka Tallinnast mujal elavad, ja ka teisi keeli kõnelevad, siis nende eelistatud partei, kuigi suure toetusega, ei ole olnud kümme aastat valitsuses. Ja see ei ole ka demokraatiale hea!ˮ

Töövari Jõgevamaa gümnaasiumist

Nagu põllumajanduspiirkonnale kohane, tunti huvi presidendi suhtumise vastu loodava valitsuse kavasse maksta põllumajandustoetusi. “Kui toetusel on selge eesmärk, me näeme, et seda toetust on vaja lühiajaliselt mingisuguse probleemi ületamiseks. Kui ühiskonnas on valmisolek paigutada kõikide inimeste raha selleks, et seda konkreetset sektorit või piirkonda aidata, siis selline toetus on hea.

Kui me lepime kokku, et järgmine 50 aastat mingit toetust, kindlas summas, aga veelgi hullem, isegi indekseerituna näiteks inflatsiooniga, me kindlasti maksame, siis selline toetus on põhimõtteliselt halb.ˮ

Kohtumise lõpul kingiti Jõgevamaa Gümnaasiumi poolt presidendile gümnaasiumi õpilase Kairo Kiitsaku foto “Imelised lained taevasˮ lainelistest kihtrünkpilvedest, mis pälvis kõrge koha suvel maailma meteoroloogia organisatsiooni (WMO) korraldatud pilvekonkursil.

Alates kohtumisest Jõgevamaa gümnaasiumis saatis presidenti tema Jõgeva- ja Tartumaa visiidil töövarjuna Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane Kaisa Saluste.

President Kersti Kaljulaid tegi sissekande gümnaasiumi külalisteraamatusse. Ja jällegi tuleb tõdeda, et Jõgevamaa gümnaasium on seni ilmselt liiga tagasihoidlik olnud: “Ma ei teadnud, et Teie kool on nii eriline! Rääkige sellest ometi, nii et kõik kuuleksid! 17.11.16 K.Kaljulaidˮ

Pikemat intervjuud president Kersti Kaljulaiuga saab lugeda teisipäevasest Vooremaast.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus