President andis koolitundi

Tunni juhatas Toomas Hendrik Ilves sisse XVIII sajandil prantsuse teadlase ja kirjaniku Charles Louis de Montesquieu poolt sõnastatud võimude lahususe printsiibi lahtiseletamisega, sest esmajoones selle Eesti Vabariigi põhiseaduses sisalduva põhimõttega läheb vastu võetud seadus presidendi sõnul vastuollu. Seadusesse lisatud muudatuse kohaselt loetakse Tõnismäe pronkssõdur nimelt keelatud rajatiseks ning tehakse valitsusele kohustuseks see 30 päeva jooksul pärast seaduse jõustumist teisaldada. Võimude lahususe printsiip aga eeldab, et seadusandlik võim ei kirjuta täidesaatvale võimule ette, kuidas ja mis tähtajaks ta midagi tegema peab. 
 
Ilvese kinnitusel oli riigikogu saadikurühmadele keelatud rajatise kõrvaldamise seaduses sisalduvad vastuolud põhiseadusega teada ning seda ka ei varjatud. Seega tegutsesid seaduse vastuvõtmise poolt hääletanud riigikogu liikmed tema sõnul teadmises, et president ei saa oma ametivandest lähtuvalt seadust välja kuulutada.

“Järelikult ajendas osa poliitikuid soov kasutada niinimetatud pronkssõduri teemat vaid enesele tähelepanu tõmbamiseks, mitte aga tegelda toimivate lahenduste leidmisega,” lausus Ilves, kelle hinnangul on selline käitumine vastutustundetu.

Tähendust muutes

Luua Metsanduskooli ühiskonnaõpetuse õpetaja Veiko Belialsi küsimusele, kuidas tema isiklikult pronkssõduri probleemi lahendaks, vastas Toomas Hendrik Ilves, et tema silmis oleks parim ja efektiivseim lahendus kõnealuse monumendi tähenduse muutmine. Kui näiteks asetada langetatud peaga sõduri ette kivi tekstida ?Vanemad küüditatud Siberisse?.

?Väidetavalt on see eestlasest sõduri figuur,? ütles president. ?Ja eestlastest Nõukogude Armee sõdurite hulgas oli palju selliseid, kes sõja  hakul mobiliseeriti ning keda sõjast naastes ootas ees tühjaks küüditatud kodu. Sellise täiendusega monumenti oleks juba raske nõukogude sõdurite-vabastajate monumendina käsitleda.?

Vastuseks haljastuseriala õpilase Evelin Rubini küsimusele, kuidas ta suhtub poliitikutevahelisse valimiseelsesse poriloopimisse, vastas president, et neil, kes teisi poriga üle valavad, tema häälele loota ei maksa. Evelin Rubin osutuski õpilaste hulgas üheks julgemaks küsijaks. Nagu hiljem selgus, on neiu pärit presidendi koduvallast, st Abja vallast ning tema kodu on Ärma talust vaid kümmekonna kilomeetri kaugusel.

Euroopaga ühte jalga

Algas presidendipaari visiidipäev aga rongisõidu ja lipuheiskamisega. Et propageerida rongisõitu kui loodust säästvat ja turvalist liikumisviisi, otsustas presidendipaar nimelt Jõgevale saabuda rongiga. Maavalitsuse ees heiskas president koos maavanem Aivar Kokaga Euroopa Liidu lipu, mis hakkab nüüdsest selles paigas pidevalt lehvima.

?Kui paljudes Euroopa riikides on see tavaline, et maakonnakeskustes lehvib lisaks rahvuslipule ka Euroopa Liidu lipp, siis Eestis on Jõgevamaa esimene maakonnakeskus, kus see lipp heisatakse,? ütles Toomas Hendrik Ilves. ?Olen maavanem Aivar Kokale väga tänulik, et ta sellise sammu ette võttis.?

Ka pärast maavalitsuse saalis aset leidnud tutvumist maakonna arenguvisioonidega päris president selle kohta, kuidas suhtuvad jõgevamaalased Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Välisministriks oleku ajast mäletas ta nimelt siinse rahva erilist skeptilisust euroliidu suhtes.

?Selle laua taga istujate hulgas pole vist küll ainsatki euroskeptikut,? ütles maavanem maakonna omavalitsusjuhtide ja maavalitsuse töötajate peale näidates. ?Me ei saaks kavandada ühtki maakonna arenguvisioonides kirjeldatud projekti ? tööstusküla rajamist Painkülla, Kesk-Peipsi sadama rajamist Mustveesse ja Omedusse, rööbasbusside raudteele toomist ning paljut muud ?, kui poleks võimalust kõigi nende jaoks euroraha taotleda.
Ka meie põllumeeste käsi on hakanud tänu eurotoetustele palju paremini käima. Jõgevamaa on aga just eelkõige põllumajanduspiirkond.?
 
Õhtupoolikul külastas president Tabiveres tegutsevat põlluharimis-, söödatootmis- ja teehooldusmasinaid tootvat OÜd Same, kus selgitusi jagasid firma juhid Tarmo Tein ja Vahur Jurs.
 
?Siin nähtu tõestab veelkord, et need, kes väidavad, et kõik eestlased peaksid Tallinna elama minema ning ülejäänud Eesti tuleks muuta näiteks rahvuspargiks, eksivad,? ütles president.
 
Presidendi Luual ja Tabiveres viibimise ajal külastas proua Evelin Ilves Jõgeva haiglat ja Laiuse käsitöökoda Kuldne Õlg. Põiganud vahepeal Tartumaale Kolkjasse, tegi presidendipaar Jõgevamaale naastes peatuse Raja külas ning lõpetas visiidipäeva Torma rahvamajas peetud rahvapeol osaledes.

President Toomas Hendrik Ilvesel ja proua Evelin Ilvesel käisid Jõgeva jaamas rongi vastas maavanem Aivar Kokk koos abikaasa Ülle Kokaga. FOTO: ANATOLI MAKAREVIT?

blog comments powered by Disqus