PÖÖRDUMINE EESTIMAALASTE POOLE

Möödunud sajandi noored said raskel ajal rohkem kui keegi teine tunda ema hoolitsevat kätt, tema hingehellust, -hoolt ja -soojust. Paljudel meestel tuli võidelda sõjaväljal, vend venna, sageli ka poeg isa vastu, vaevelda vangilaagris. Kui raske ka ei olnud, viibisid nende mõtted armsa ema juures, tema mõtete kaisus. Nad teadsid, et alati ootab ema neid koju, igatseb nende järele.

Üle tuli elada raskused kommunismiohu eest läände põgenemisel, rännata püssitoru valve all Siberisse, elada seal aastaid viletsuses ja näljas. Tuli üle elada kolhoosikorra algaastate viletsus. Ema hoolitsevat ja hella kätt, tema ohvrimeelsust, kui ta sageli andis endast kõik lapse elu säästmiseks, pani ohtu enda ja oma tervise, ei unusta meist keegi mitte kunagi.

Tänase armsa naise-ema, lähiminevikus oma laste elu ja heaolu eest võidelnud ema tegude jäädvustamiseks püstitatakse Võrru kauni Tamula järve kalda haljasalale aadressil Vee 2 realistlikus stiilis monument. See kehastab meie tulevikulootusi, väärtustab eesti naist emana, väljendab tänu- ja armastustunnet ema vastu, liidab rahvast, annab kindla sõnumi, et me kestame rahvana. Rahva omaalgatusena püstitatav monument väljendab kõige üllamaid tundeid ema vastu. Ettevõtmine on leidnud tunnustust. Selles on lubanud osaleda Eesti Vabariigi president, Riigikogu ja rahvastikuminister. Võru töörühmale lisaks on loodud vastav töörühm Riigikogu juures. Ideed toetab Eesti Memento Liit. Ürituse patrooniks on proua Ingrid Rüütel.

Praeguseks on üksikannetajaid üle maailma 780, neist väljaspool Eestit 120 inimest. 2005. aastal annetas kokku 603 inimest, alates mõnest Riigikogu liikmest ning lõpetades Austraalias, USAs ja Kanadas elavate eestlastega. Omavalitsustest on praeguseks annetanud 22. Annetanud on veel justiitsministeerium, viis Memento maakonnaorganisatsiooni, mõned naisteühendused ja seltsid.

Kogutud üle 220 000 krooni. 2005. aastal korraldatud vastaval ideekonkursil võidu väärilist tööd ei olnud. Eesti emale pühendatud monumendi loovad tellimustööna skulptorid Ilme ja Riho Kuld.

Armas eestlane, kus sa ka ei elaks, kui sinu soov ja mõte ühtib meie algatusega, ootame sinu osavõttu. Mida rohkem annetajaid, seda armsamaks see monument rahvale muutub. Annetame südamehääle järgi, pensionäridest ja õppuritest haridus-, kultuuri-, riigitöötajate ja äriinimesteni, äriühingutest ja riigiasutustest ühiskondlike ühenduste, ühingute ja seltsideni. Oleks väärikas, kui selles ettevõtmises osaleksid ka sõjaveteranid-vabadusvõitlejad, Eesti kaitsevägi, Kaitseliit ja noorteorganisatsioonid.

Kõigi annetanute nimed jäädvustatakse auraamatus, mis jääb hoiule Võrumaa muuseumi. Loodame, et ürituses osalevad ka Eest Vabariigi valitsus, Riigikogu ja kõik erakonnad.

Sageli kujundatakse arvamust 600-700 küsitletu vastuste põhjal. Siin on aga annetusega oma tahet ja soovi avaldanud ligi 800 inimest. See on väljakutse kõigile, ka Eesti valitsusele. Sellest üritusest osavõtuga näitaks valitsus, et on rahvaga ühtne, pole temast võõrandunud. Tõestagem siis seda! Olgem ühistegevuses kindlad, nagu olid meie esiisad 1926. aastal Lauluisa Fr. R Kreutzwaldile monumendi püstitamisel, nagu olime Balti ketis ja laulva revolutsiooni üritustel.

Elektroonilise ülekandega või sularahamaksena saab annetada arvelduskontole Ühispangas 10220035996014 ja Hansapangas 221025673851 teenustasuta. Mõlemas pangas on tunnuslauseks “Võrumaa Ühendus Memento, monument Eesti Ema”.

Projektiga seonduva kohta saab infot Võru töörühma juhilt Hans Sissasilt tel 786 4 641, 5669 3730; e-posti aadressil ellusis@ hot.ee, postiaadressil Kose alevik 7-10, 65502 Võru vald.

Töörühma volitusel lugupidamisega Hans Sissas
Võrus 15. mail 2006

blog comments powered by Disqus