Põltsamaale kavandatakse kunstmuru ümbertöötlemise tehast

Juba hulk aastaid ei ole Põltsamaa Pajusi maantee spordihoonet kasutatud spordihoonena, ehkki praegu tegutsevad seal trikiratturid. Nüüd kaalub firma nimega Advanced Sports Installations Europe AS võimalust rajada sellesse hoonesse kunstmuru ümbertöötlemise tehas.

Firma Advanced Sports Installationas Europe juhatuse liikme Martin Kärneri sõnul on mõned nende firma inimesed Põltsamaalt pärit ja tegutsevad praegu osaühingus Uue-Põltsamaa Mõis. Martin Kärner lausus, et neil on oma plaanidest olnud põgusalt juttu Põltsamaa linna esindajatega. Linna esindajatelt sooviti saada infot selle kohta, kas oleks välja pakkuda selliseid ruume, kuhu taolise ettevõtte saaks asutada. Ühe võimaliku ruumina pakuti Põltsamaa linna poolt välja Pajusi maanteel asuv spordihoone.

Martin Kärneri sõnul spordihoone maksumusest otseselt juttu ei olnud. Samas lausus ta selgituseks, et nad oleks valmis omandama sobivad ruumid niisuguse hinnaga, mis oleks neile äriliselt vastuvõetav. Ta rõhutas, et sellise ettevõtte rajamisest oli juttu väga ülevaatlikult ja kas sellest võiks ka asja saada, seda ta praegu veel öelda ei oska.

Kärneri sõnul ei ole veel täpsemalt teada, kui palju inimesi võiks sellises ettevõttes tööd saada. Samas toonitas ta, et mingeid kaugeleulatuvaid järeldusi põltsamaalastel sellest plaanist teha pole mõtet, sest tegemist on ainult ühe kohaga mitmete teiste võimalike paikade seas, kuhu niisuguse ettevõtte võiks rajada.

Advanced Sports Installations Europe näol on tegemist äriühinguga. Asukoht valitakse tehasele vastavalt sellele, kus on kõige paremad tingimused tegutsemiseks. Olulisemad nendest on pakutava hoone seisukord, pinna suurus ning hind. Martin Kärneri sõnul on see plaan alles väga värske. Nad said hiljuti Euroopast innovatsioonitoetuse ja praegu on selle kasutamiseks käimas aktiivne arendustegevus. Kärner ütles, et kunstmuruga on nad juba tegelenud, aga selle ümbertöötlemine on ka nende jaoks täiesti uus tegevusvaldkond. Samas kinnitas Kärner, et Põltsamaa on sellise ettevõtte rajamiseks võimaliku asukohana väga tõsine kandidaat.

Osaühingu Uue-Põltsamaa Mõis juhatuse liikme Raul Lättemägi sõnul oleneb firma Advanced Sports Installations Europe otsus sellest, kas linn on valmis võõrandama Pajusi maanteel asuva endise spordihoone tööstuslikuks tegevuseks. Praeguseks on tehtud päring Põltsamaa linnavolikogule, kas selline tehing oleks linna poolt aktsepteeritav. Lättemägi kinnitas, et kui linn on oma otsuse teinud, annavad nemad oma edasise tegevuse kohta vajalikku infot. Lättemägi kinnitusel on firma Advanced Sports Installations Europe jaoks Pajusi maantee spordihoone võimalik omandamine väga oluline otsus ja seda ei saa langetada enne, kui linnavolikogu pole päringule vastanud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus