Põltsamaalased soovivad uusi elamispindu

Septembri alguses nii elanike kui ka ettevõtjate hulgas korraldatud elamumajandusteemalised küsitlused näitavad suurt huvi uute elamispindade järele Põltsamaal.


Küsimusele, kas Põltsamaa vald vajab uusi elamispindu, vastas jaatavalt umbes 90 protsenti küsitluses osalenud 234 elanikust. Ligi 60 protsenti vastanutest andis märku, et kui neil tekiks võimalus praegust elamispinda vahetada uue maja või korteri vastu, siis nad teeksid seda.

33 protsenti vastanutest leidis, et Põltsamaa vajab uusi elamispindu hinnanguliselt 11–20 perele. 26 protsenti leidis, et uusi pindu tuleks rajada 21–50 perele ja 20 protsenti rohkem kui 50 perele.

Küsitluses osalenud 10 ettevõtjast märkisid pooled, et tänane vabade elamispindade valik ei rahulda nende ettevõtte vajadusi. Oma arenguplaane arvestades näeb 6 ettevõtjat, et nende vajadus vabade elamispindade järele Põltsamaa vallas suureneb lähima viie aasta jooksul.

„Küsitluse tulemused annavad tugeva signaali vallavalitsusele osaleda aktiivsemalt riigi korraldatavates üürimajade programmides,“ ütles vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos. „Samuti võiks see innustada eraettevõtjaist kinnisvaraarendajaid tulema Põltsamaale rajama uusi elamispindu.“

Elamumajandusteemaline küsitlus toimus Google küsitluskeskkonnas septembri esimesel poolel. Selle aja jooksul laekus elanikelt 234 ja suurematelt piirkonna ettevõtjatelt 10 vastust. Küsitluse tulemustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla kodulehel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus