Põltsamaal ristusid erinevad huvid

Esmaspäeval oli Põltsamaa vallamajas Pudivere dolokivikarjääri rajamise keskkonnamõjude hindamise programmi avalik arutelu. Kohalike elanike ja piirinaabrite hulgalised ettepanekud ja vastuväited edastas arendaja esindajale metsaekspert Rando Omler.

 Määratud tähtajaks oli vallavalitsusse laekunud kaks kirja. Üks neist oli Maanteeametilt ja puudutas  maanteid ning logistikat, teine Lustivere Küla seltsi, Pudivere, Tõrenurme ja Neanurme küla, Heramer OÜ ja Kaavere Agro poolt, mis sisaldas hulgaliselt ettepanekud ja vastuväited alates sellest, mitme kilomeetri raadiuses tuleks keskkonnamõjusid uurida, kuni selleni, et äkki üldse ei peaks Pudiveres dolokivi kaevandama.

blog comments powered by Disqus