Põltsamaal peeti HIV- teemaliste etenduste festival

Noortelt oodati HIV-teema sõnumi mõistmist ja selle edasi andmist teistele noortele. Züriiliikmete sõnul hinnati nii noorte teatri- ja lavaoskusi kui ka keerulise teema mõtestamist. Kirde-, Lääne- ja Põhja-Eesti koolide eelvoor toimus Harjumaal Jüris. Lõuna-Eesti piirkonnast tunnistati parimaks Tarvastu Gümnaasium, Kesk-Eesti piirkonnast Rakvere teatritrupp “Sõpruskond”. Festivali korraldas Eesti Pereplaneerimise Liit.

Aids puudutab vene noori rohkem

Ürituse patrooni ja ?üriiliikme näitleja Indrek Ojari sõnul oli näha, et vene noori puudutab see teema rohkem kui samaealisi eesti õpilasi. “Vene noored on hingestatumad, lähevad teemakäsitluses sügavamale ja kaugemale,” ütles Ojari. Tema sõnul oli festival kakskeelne: läbisegi esinesid nii eesti kui ka vene noored. Lisaks Ojarile kuulusid ?üriisse veel näitleja Kadri Adamson, koolituskeskuse Amor juhataja ja projektijuht Margit Koor ja projektijuhi abi Irene Pukk.

Põltsamaal sai näha ka kahte lavaetendust Põltsamaa noorte esituses. Oma nägemuse AIDSist ja HI-viirusest andsid Põltsamaa kultuurikeskuse näitemängustuudio VIRIBUS UNITUS ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi näitetrupp. Indrek Ojari sõnul oli tegemist heatasemeliste ja omanäoliste lavatükkidega.

Parimate selgitamisel hinnati eelkõige sõnumi võimalikult täpset edasiandmist. “Tarvastu Gümnaasium jäi silma eelkõige selle poolest, et oli tunda, et trupp on hästi ühtne, nad olid koos mõelnud seda asja, vähemalt meie tundsime nii. Vaatasime ka seda, kuidas koolinoored seda vaataksid ja kuidas neile see mõjuks ja mis neile kõige rohkem kohale jõuaks. Sellest küljest jäid silma nii Tarvastu kui Rakvere teatritrupi “Sõpruskond” esinemised. Rakvere trupis oli näha ka potentsiaalseid näitlejaid, kes väga hästi ja sügavuti mängisid,” rääkis Ojari.

Noortelt oodati teema võimalikult laiapõhjalist kajastamist: kuidas suhtuvad HIV-i nakatunusse teised inimesed, nii lähedased kui teised. Kuidas üldse võib viiruse saada, mida aga ei ole tegelikult aidsihaigega suheldes üldse vaja karta. Oluline oli see, et etendust ette valmisades pidid noored teema ja sõnumi endale selgeks tegema ja selle ka teistele edasi andma. Noortelt noortele edasi antav sõnum on sageli palju mõistetavam kui täiskasvanute poolt räägitu, selgitas Eesti Pereplaneerimise Liidu juurde kuuluva koolituskeskuse Amor juhataja Margit Koor.

Festivalil said osaleda kõik, kes selleks soovi avaldasid. “Huvi võinuks isegi suurem olla,” arvas Margit Koor.

Kevadel tuleb konverents

HIV temaatikat käsitlev festival on tegelikult üks osa suurest üle-eestilisest programmist, mille eesmärgiks on muuta noorte seksuaalkäitumine turvalisemaks. Programmi kuulub lisaks festivalile ka uurimistööde konkurss, mis lõpeb kevadel õpilaskonverentsiga. Koolidele pakutakse ka murdeealistele mõeldud lühiloenguid.

HIV-festivali finaali jõudnud etendused tulevad esitusele aprillis õpilaskonverentsi uurimustööde esitluse vahel, võitjaid ootab reis turismitallu.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus