Põltsamaal parandatakse koolitoidu kvaliteeti

Sügisest tehti Põltsamaa vallas töötavate koolide ja koolieelsete lasteasutuste toitlustamises muudatusi, mille tulemusena näiteks Põltsamaa lasteaias Tõruke kohapeal süüa enam ei valmistata. Soe toit tuuakse kohale termostega Põltsamaa ühisgümnaasiumi suurköögist.


Koolide ja lasteaedade toitlustamise ümberkorraldamisega seoses esitati hiljuti terviseametile ka mõningaid kaebusi, mille menetlemine praegu veel käib. Küll on aga juba märke olukorra muutumisest ning toidu kvaliteedi paranemisest, kinnitas lasteaia Tõruke tervishoiutöötaja Piret Põldre.
Lasteaia juhataja Helje Tamme ei soovinud teemat kommenteerida, öeldes vaid, et on lasteaedade toitlustamise pärast mures.

Menüüs tehti muutusi

„Terviseametile on esitatud kaebused seoses Põltsamaa lasteaia Tõruke toitlustamise ümberkorraldamisega. Seoses viimaste nädalate kõrge haigestumisega on inspektorite koormus väga suur ning kaebuse menetlemine ei ole veel lõppenud,” selgitas terviseameti lõuna regionaalosakonna vaneminspektor Jelena Laarin.
Terviseameti Jõgevamaa esinduse inspektor Margit Matt täiendas, et kaebused terviseametile esitati peamiselt toidukvaliteedi osas. Toitlustamine lasteaias Tõruke on praeguseks tema sõnul siiski mitmes osas paranenud.
„Kaebuste sisu seisnes lühidalt selles, et toit polnud kvaliteetne – pakuti topsitoite ja poolfabrikaate. Tänaseks on aga olukord muutunud päris palju paremaks. Toiduveo termoseid on vahetatud – uued termosed peavad paremini sooja, toidu temperatuur vastab nüüd nõuetele. Enam ei pakuta ka poolfabrikaate ega topsitoite, mille kohta etteheiteid tehti. Toidu kvaliteet on läinud ikkagi paremaks, menüüs on tehtud muudatusi – topsitoitude asemel tehakse ise magustoitu, kaloraažid on üle vaadatud,” märkis Margit Matt.
Ta väitis, et enam ei saa tagasi pöörata protsessi, mille käigus väiksematest köökidest viidi toiduvalmistamine üle Põltsamaa ühisgümnaasiumi suurkööki.
Põltsamaa vallas koolide ja lasteaedade toitlustamisega tegeleva Põltsamaa Halduse juhataja Ants Reinumägi sõnul õigustab suurköögis toidu valmistamine ennast igati ning võrreldes sellele eelneva olukorraga on toiduvalmistamine ja –kvaliteet tõusnud.
„Lapsed saavad hästi süüa. Peakokk nuputab kogu aeg, et toit oleks hea ja täidaks ka kõhtu. Saame süüa valmistada vastavalt eelarvelistele võimalustele. Õpilased tulevad kooli ja saavad seal süüa hommikuputru, millest vanema põlvkonna inimesed, vanasti koolis käies ei saanud unistadagi.
Suur töövõit on seegi, et saime suurkööki lisatehnikat – suure kombiahju, sügavkülma, potipesu masina, mis vähendab köögis töötavate naiste töökoormust,” selgitas Reinumägi.
Küsimuse peale, mis muutus seoses toiduvalmistamise üleminekuga lasteaedadest ja väikekoolidest suurkööki, vastas Reinumägi, et halvemaks ei muutunud küll midagi – ainult paremaks, ja seda väga mitmel põhjusel. Toidu päritolu on tema sõnul kontrollitud.

Suurköök vastab nõuetele

„Kartuli kvaliteet oleneb sellest, kuidas kartulit on kasvatatud – võime kasvatada kartulit ka nii, et väetame üle ja kartul on sinine, aga võime kasvatada ka nii, et saame mahekartulit. Praegu on meil kolm kartulitarnijat, üks neist kohalik, kes tarnivad kooritud kartulit.”
Veterinaar- ja toiduamet (VTA) viis Põltsamaa ühisgümnaasiumi suurköögis novembris läbi ka plaanilise kontrolli, et uurida toidukäitlemise reeglitest kinnipidamist. Suuremaid vigu ei tuvastatud.
„Ruumid ja seadmed on visuaalselt puhtad. Eelmisel kontrollimisel tuvastati mittevastavused külmikute töökindluses. Käesoleva kontrollimise käigus selgus, et külmikud on vahetatud. Remondi käigus on rajatud jaheruum. Hangitud on uued sügavkülmikud. Kontrollmõõtmised külmikutes andsid nõuetekohased tulemused. Toitu ei säilitata pikemat aega, kuna käive on suurenenud ja hoidmise võimalused ei ole märkimisväärselt suurenenud.
Riskid on aga hindamata seoses uue olukorraga ehk toitlustatavate arv järsult tõusis ja toitu valmistatakse 1100 inimesele, mistõttu on lisandunud seadmeid. Seoses sellega tuleb hinnata seadmete ja ruumide kasutust ning personali hulka. Haigena ei saa inimesed tööle tulla, asendajaid pole ette nähtud. Antud köögis töötab üks koosseis töötajaid, kes kõik peavad oskama kõiki töid teha. Sellise töökorralduse juures ei ole võimalik töötada vähendatud koosseisuga, sest kõik on igapäevaselt vajalikud. Ei ole määratud, kes asendab töötaja haigestumise või muude eriolukordade korral, kaasaarvatud peakoka asendamine.
Kõik uued nõud ja seadmed on nõuetekohased, veovahend puhas – teeb päeva jooksul ainult toiduveoga seotud tegevusi,” seisab veterinaar- ja toiduameti protokollis.

TAAVI KELDER

 

blog comments powered by Disqus