Põltsamaal on taas käsil torustike ehitamine

Tegelikult on seekord tegemist olemasolevate trassilõikude renoveerimisega. Lohutuseks olgu põltsamaalastele teadmine, et nii suuremahulisi kaevetöid, et linna olulisematel tuiksoontel liiklus suvekuudel tõsiselt häiritud on, pärast nende tööde lõppemist lähiaastatel enam ette näha ei ole.

Eelolevaks suveks tuleb Põltsamaa linna ja piirkonna elanikel tõepoolest kannatust ja pikka meelt varuda, sest mitmetel linna kesksematel tänavatel ootavad ees suuremad kaevetööd, mis osaliselt juba käivadki. Lisaks ootab suvel Põltsamaa linna piires ees ka Viljandi maantee ja Vana-Tallinna maantee põhjalikum remont. Sinna juurde veel käimasolev Põltsamaa Suure silla paisu renoveerimine koos jõe kaldaäärse ala korrastamisega ning kalatrepi rajamisega.

Kindlasti väärib selline suuremahuline tegevus igati kiidusõnu, sest koos korralike vee- ja kanalisatsioonitorustikega saab Põltsamaa jõele nüüdisaegne automaatselt reguleeritavate varjadega pais, pilkupüüdev kalatrepp ning linna läbiv Tallinna-Viljandi suunaline heas seisukorras transiittee. 

Torud paigaldatakse jõe alla

Põltsamaa Varahalduse tegevdirektori Kuldar Kipperi sõnul on kätte jõudnud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise teine etapp, kus tegelikult keskendutakse enamjaolt olemasolevate torustike renoveerimisele. Paljud põltsamaalased on oma silmaga näinud, kuidas linna tänavad ühest või teisest kohast üles kaevatakse, sest torud on kehvas seisukorras. Selles mõttes on ka n-ö tagumine aeg torustike rekonstrueerimise viimane etapp ette võtta.

Põltsamaa linnas tegeleb trassitöödega Merco viis brigaadi, lisaks teeb üks brigaad puurimistöid, sest nii saab torustikke ilma kraave kaevamata paigaldada. Puurimistöid tehakse praegu Kalda tänaval. Tööd võetakse ette Põltsamaa linna Mõhu ehk  jõeäärses suvilate piirkonnas, samuti Lossi tänava Sauna silla ja lossikompleksi vahelisel lõigul. Lisaks paigaldatakse Kalda tänava kohal täiendav vee- ja kanalisatsioonitoru läbi Põltsamaa jõe, samuti paigaldatakse kanalisatsioonitoru läbi jõe Põltsamaa Felixi toomiskompleksi kohal.

Kuldar Kipperi sõnul on nüüd kasutusel tehnoloogia, kus toru paigaldatakse jõe alla, mitte jõe põhja. See aitab ära hoida ka ohu, et toru jääminekul viga saada või minema ujuda võiks. Torustikku renoveeritakse Kuperjanovi tänaval biopuhastist kuni suure ringteeni, Tartu maantee kahe ringtee vahelisel lõigul, samuti Kesk tänaval ringtee ja Kuperjanovi tänava vahelisel lõigul ning veel mitmetel väiksematel tänavatel. Seekordse etapi käigus paigaldatakse umbes 9 kilomeetrit vee- ja samapalju kanalisatsioonitorustikku. Uuendatakse ka Vana-Tartu maantee alt läbi minev heitvee kollektor. 

Uus veejaam tagab kvaliteedi ja stabiilsuse

Lembitu tänaval töötab juba hiljuti valminud uus veejaam, kus tegemist vajavad veel vaid haljastustööd. Veejaama hoone on valmis, tehnoloogia paigas ning töösse rakendatud. Veejaama rajas Nordecon. Veejaamas on olemas nii vee raualisanditest puhastamise süsteem kui ka kaks 250 000 liitrist mahutit. Kui linnas vajatakse mingil hetkel tavapärasest rohkem vett  ja olemasolevast puurkaevust ei saa seda korraga nii suurel hulgal,  siis on olemas täiendavad mahutid. Veejaamas on olemas ka seade, mis on vajadusel võimeline ultraviolettkiirguse abil kolibakterit hävitama.

Lisaks aitab äsja valminud veejaam rahuldada veevajaduse ka siis, kui kusagil läheduses on suurem tulekahju ja tuletõrjemasinad suuremal hulgal vett vajavad. Kuldar Kipper loodab, et veejaama haljastustööd peaksid valmima jaanipäevaks.

Nende tööde käigus piiratakse objekt aiaga, veejaama hoone esine plats asfalteeritakse ning haljasalale külvatakse muru.

Linn saab juurde ka kolm heitvee ülepumplat, millest üks paigaldati kalmistu lähedale. Selline pumpla tuleb paigaldada siis, kui torustike eesvool ei anna välja vajalikku kallet isevoolse torustiku rajamiseks. Sellisel juhul koguneb eesvoolust heitvesi ülepumplasse, kust see isevoolsesse torustikku edasi pumbatakse. Põltsamaal on praegu seitse toimivat ülepumplat. 

Tänavad peaksid sügiseks taas korda saama

Põltsamaa Varahalduse tegevjuhi sõnul on torustike renoveerimise lõpptähtaeg planeeritud järgmise aasta algusse, kuid tööga loodetakse ühele poole saada veel käesoleval aastal. Varahalduse tegevjuht arvab, et kui üldse miski nende töödega seoses järgmisesse aastasse lükkub, siis saab selleks olla ainult mõni väiksem haljastustöö.

“Ma siiralt loodan, et selle aasta lõpuks on linna tänavad ja tänavate äärne haljastus uuesti korras. Muidugi sõltub selles osas väga palju ilmast, sest nii pindamistööde kui asfaldi paigaldamise kohta kehtivad kindlad miinimumtemperatuurid, mille juures neid töid tohib teha. On ette tulnud aastaid, kus veel novembriski kannatab asfalti laotada, kuid vahel ei saa seda tööd enam õieti oktoobriski teha,” rääkis Kuldar Kipper.

“Seekordsed tööd häirivad linnaelanikke kindlasti rohkem kui eelnevad torustike ehitamised, sest tööde pearõhk on nüüd kesklinnas. Näiteks on kahe ringtee vaheline Tartu maantee lõik üks Põltsamaa linna tuiksooni. Saan praegu põltsamaalastele lubada, et päris kinni me seda tänavalõiku panna ei kavatse, üks teepool  jääb kasutusse. Kuid juba praegu on osaliselt suletud Lossi, Kuperjanovi ja Pargi tänav. Liiati ei piirdu tänavate sulgemine ainult kaevetöödega, vaid sulgemisi tuleb ette ka tänavate taastamistööde ajal.” 

Investeering kuni pooleks sajandiks

Käimasolevad tööd lähevad Põltsamaa linnale maksma 2 994 600 eurot ilma käibemaksuta ning veejaam läks maksma 583 000 eurot ilma käibemaksuta. Varahalduse tegevjuht lausus, et peale järjekordse veemajandusalaste tööde etapi lõppemist ei saa loorberitele puhkama jääda, vaid tasapisi tuleb sellesse valdkonda pidevalt investeeringuid teha. Ikka selleks, et aastakümnete möödudes ei oleks meie järeltulijad uuesti olukorra ees, kus kõik vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on korraga amortiseerunud.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus