Põltsamaal korraldati õpetajatele pidulik vastuvõtt

Esmaspäeval oodati linna õpetajaid Põltsamaa kultuurikeskusse linnavalitsuse korraldatud traditsioonilisele õpetajate päeva pidulikule vastuvõtule. Kuulutati välja kuus linna aasta õpetajat ning tervitati õpetajatepere uusi liikmeid.

Tänavune õpetajate austamine algas tavapäratult. Videolindi vahendusel tervitasid päevakangelasi kõigepealt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased. Seejärel avaldasid väiksemad ja suuremad koolilapsed Kadri Suni ja Väino Valdmanni tehtud videofilmis oma arvamust õpetajate töö ning selle kohta, milline võiks olla hea õpetaja. Kõige lõpus öeldi edasi oma pidupäevasoovid. Kuulajates tekitas kuuldu- nähtu rõõmsat elevust ja aitas ühtlasi häälestada järgnevaks etteasteks.

Koolist ellu

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsendi Tiiu Kuurme loeng “Millest räägib õpilase koolitaju“ oli pidupäevakõnest sootuks kaugel, kahtlemata andis aga rohkesti mõtteainet ja ehk isegi mõningaid näpunäiteid. Kuuldu tugines peamiselt õpilaste kogemustele koolis, mida Tiiu Kuurme mõnda aega materjali kogunud on. Kuivõrd suudab tänapäeva kool olla ühiskonna taastootja ning mida kool inimesega teeb – need on põhiküsimused, millele uurimuste ja analüüsidega lähemale jõuda on üritatud. Küsimusi, kust edasi mõelda ja millele iseendas ning oma töös vastuseid otsida, tekitas loeng küllaga. Kas kool on lapse elu keskus või ainult õppekava läbimise koht? Kas koolis käimine tähendab ka rõõmu, võimalusi ja õigust või on see ainult kohustus? Miks poisid koolist ära lähevad ja kuivõrd kool soorolle kasvatab? Kas põhihäälestus kujuneb kooliajal elujaatavaks või elueitavaks? Kui palju suudetakse koolis kujundada mõtlemist? Kuidas õpilased näevad oma rolli, tundeid ja tegemisi koolis? Igatahes tundusid arutlused ja mõtted mõjuvat kõigile värskendavalt ja virgutavalt, ehkki kuulajatel oli pikk koolipäev juba seljataga.

Linnapea Jaan Aiaots, kes seejärel saali ette õpetajaid tervitama astus, tunnistas, et Tiiu Kuurmelt kuuldu sundis ka teda pidupäevakõne sisu muutma. “Vaadake, kui erivärviline on maailm. Teie pilkude ees on ju päevast päeva kujunevad inimesed. On ju imeline, et te saate neid noori inimesi mõtlema panna,” ütles ta, soovides, et suudetaks olla õpilaste jaoks ikka võimalikult “kihvtid inimesed“. Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni kutsus õpetajaid ütlema oma sõna sekka koostatavas linna hariduse arengukavas.

Aasta õpetajad

Kõigepealt tervitati uusi õpetajaid, kes sellest õppeaastaat alates linna koolides tööle asunud: Erika Sari, Marju Männiksaar, Maikel Mikson ja Kadi-Ly Jaansalu Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Triinu Jänes ja Tuuli Jukk lasteaias Mari (lisaks muusikakoolis õpetamisele), Greete Vaher ja Anne Uusväli lasteaias Tõruke, Piret Järv kunstikoolis ning Birgit Matson muusikakoolis. Siis aga tunnustati neid kuut õpetajat, kellele tänavu omistati linna aasta õpetaja aunimetus. Muusikakooli flöödiõpetaja Maria Krjukova töötab koolis alates 2001. aastast. Töö kõrvalt lõpetas ta 2003. aastal Eesti Muusikaakadeemia. Ta on erialaselt täiendanud oma teadmisi Norras ning inglise keelt õppinud Londonis. Tema flöödiõpilased on esinenud edukalt nii üleriigilistel kui rahvusvahelistel konkurssidel. Emotsionaalne, loominguline ja särav õpetaja.

Lasteaia Mari vanemlogopeed Sirje Strandberg on pikaajalise staažiga logopeed, kes aitab lasteaialapsi suuliste eneseväljendusraskuste, kõneprobleemide puhul, aga ka neid lapsi, kel on raskusi lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisel. Kolleegid väärtustavad tema pädevust oma erialal, tema analüüsi- ja otsustusvõimet. Rühmaõpetajad hindavad tema nõu ja abi kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik võtta kõneravi tundi. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja Maive Lääne on oluliseks pidanud saksa keele õppimise populariseerimist, selleks on ta korraldanud saksa keele õppijatele üritusi, osalenud oma õpilastega olümpiaadidel, korraldanud ekskursioone. Tema kutsel ja juhendamisel rikastas eelmisel aastal koolielu vahetusõpetaja Austriast. Tema eestvedamisel toimus selle aasta juulis Piiriojal esimene õpetajate vabariiklik suveseminar, kus osalesid 28 kooli õpetajad üle Eesti. Sel sügisel valiti ta juhtima Jõgevamaa saksa keele ainesektsiooni.

Lasteaia Tõruke muusikaõpetaja Mai Joorits on linna lasteaedades muusikaõpetajana töötanud üle 28 aasta, neist Tõrukeses maja avamisest saadik. Ta on hinnatud kolleegide hulgas oma hea ja asjatundliku tegutsemisega töös lastega. Sageli käib ta lastega esinemas ka linna üritustel. Kunstikooli õpetaja Anna Mägi on koolis töötanud alates 2001. aastast, sel aastal on ta kunstikoolis kõige suurema koormusega õpetaja. Ta on mänguline ja loominguline ja teeb oma tööd südamega. Ta on edukalt läbi viinud suviseid laste kunstipäevi. Teda hindavad nii noored kui täiskasvanud õpilased. Eriti hea kontakti on ta saavutanud kõige tillemate rüblikutega. Põltsamaa Ametikooli õpetaja Linda Tralman on koolis ametis alates 1975. aastast. Ta on teenekas ja töökas õpetaja, kes saab õpilastega hästi hakkama.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus