Põltsamaal avab sügisel uksed kliima, kütte- ja ventilatsiooniseadmete salong

Tehnoloogia areneb tänapäeval väga kiiresti ja selleks, et uued lahendused võimalikult paljude inimesteni jõuaksid, on vaja senisest rohkemates paikades neid tutvustada ning müügivõimalusi pakkuda.


Põltsamaalastele hästi tuntud Paala kaupluse ruumid on juba hulk aastaid tühjana seisnud, ehkki asuvad väga heas kohas. Nüüd on lõpuks ruumidele otstarve leitud, pealegi täiesti nüüdisaegsete tehnoloogiliste seadmete tutvustamise ning edasimüümise paigana.

Põltsamaa kandi mehe Margo Miljandi sõnul tekkis tal idee hakata Põltsamaal kliima-, kütte-, ventilatsiooniseadmeid ning sanitaartehnikat müüma enam kui aasta tagasi. Ta on selle valdkonnaga tegelenud umbes kaks aastat ja koolitanud ennast mitmete välisfirmade juures. Kütteseadmed oma kiire arengu tõttu pakuvad Miljandile tõsist huvi. Mehel on head koostööpartnerid Tallinnas ning samuti on olemas põhjaliku väljaõppe saanud töötajad. Praegu komplekteeritakse meeskondi mitmel pool Eestis, näiteks Pärnus, Paides jm.

Põltsamaa sobib asukoha poolest

Margo Miljandi sõnul sobib Põltsamaa asukoha poolest hästi Tallinna-Tartu trassil liikujatele. Peamiste tulevaste klientidena peetakse silmas Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikke. Kuid samas ollakse ka mitmete seadmete edasimüüjatena ainuesindajad Baltimaades ning seadmete paigaldustöid on tehtud ka Skandinaavias. Seetõttu ulatub Põltsamaale loodava salongi teeninduspiirkond ka väljapoole Eestit. Nüüdisaegsed kliima- ja kütteseadmed arenevad edasi sama kiiresti kui IT-valdkond. Praeguseks on sõlmitud koostööleping seadmete edasi müümiseks Suurbritannia, Šveitsi ja Austria firmadega.

Margo Miljandi sõnul kestsid läbirääkimised Paala kauplusena tuntud hoone ruumide rendile võtmiseks neli kuud ning leping sõlmiti juunikuu lõpus. Suurbritannias elava maja omanikuga vestles ta telefoni teel. Margo Miljand lausus, et vanaproua osutus väga meeldivaks inimeseks, kes räägib suurepärast eesti keelt. Tallinnas tegutseb hoone omaniku esindaja, kellega Miljand mitmel korral kohtus, et lepingu punktide üle tõsiselt arutleda. Omaniku juristist esindaja on oma tegevuses äärmiselt põhjalik ning samas väga koostööaldis. Käesoleval nädalal saabub hoone omanik Eestisse ja siis on Margo Miljandil võimalus ka temaga silmast-silma kokku saada.

Auväärne hoone sai määravaks

Miljandi sõnul on Paala endise kauplusehoone näol tegemist väga auväärse majaga ja kui neid ruume poleks õnnestunud rentida, siis tõenäoliselt ei oleks sellist salongi Põltsamaale asutama hakatud. Mees kinnitas, et just selle hoone auväärsus, tuntus ja suurepärane asukoht olid salongi asukoha valikut silmas pidades määravaks. Praegune rendileping on sõlmitud kümneks aastaks ja kehtib 2026. aasta juunini.

Margo Miljand lausus, et esmalt ootavad rendile võetud ruumides ees tõsised remonditööd, sest maja on aastaid tühjalt ja kütmata seisnud. Kuigi salong on plaanis avada tänavu oktoobris, ei tähenda see, et kõik remonditööd selleks ajaks tehtud saavad. Tegelikult ei lõpe need veel sellel aastalgi. Vana hoone vajab järjepidevat kohendamist. Küll saavad sügiseks valmis esindusruumid. Salongis asub tööle klienditeenindaja-spetsialist. Investeering, mille korteriühistu või majaomanik selliste seadmete paigaldamise näol peab tegema, on pikaajaline ning suuremahuline. Seetõttu püütakse saada võimalikult põhjalik ülevaade kliendi vajadustest ning võimalustest. Salongis on kliendil võimalik seadmeid lähemalt uurida. Kui seadmed paigaldatakse neid vahendava firma poolt, tagatakse ka edaspidine hooldus.

Küsimusele, mis võiks olla peatselt avatava salongi nimi, vastas Margo Miljand, et laseks ikka enne lapsukesel sündida, küll jõuab siis ka nimest rääkida. Seoses tulevase salongi nimega rääkis ta hoopis sellest, et Leihbergi majas on kauplused tegutsenud vaheaegadega alates 1865. aastast. Samuti sellest, et nimetus Paala tulenes kunagisest Põltsamaa linna nimest ja just selle nime all seda hoonet ka tänapäeval tuntakse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus