Põltsamaa volikogu istung lükati edasi

Eile toimuma pidanud Põltsamaa vallavolikogu istung lükati seoses riigis ja maakonnas valitseva olukorraga edasi. Istungi toimumise uus aeg pole selgunud.


Põltsamaa vallavolikogu esimees Margus Möldri sõnas, et vallavolikogu istungi edasi lükkamine oli seotud kriisikomisjoni 26. jaanuari otsusega, millega täpsustati koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid Põltsamaa vallas.
„Kuna kriisikomisjon oli eelnevalt võtnud vastu niisuguse otsuse, et sellised kogunemised pole enam lubatud, siis ei saanud ka mina seadusekuuleka inimesena teistmoodi käituda, kui volikogu istungit edasi lükates,” selgitas Margus Möldri.
Küsimusele, miks ei saanud korraldada elektroonilist Põltsamaa vallavolikogu istungit, vastas Möldri, et praegusel momendil võimekust volikogu istungit täielikult elektroonilisena läbi viia Põltsamaa vallal pole – et kõik ka juriidiliselt korrektne oleks, on vaja ettevalmistusaega.
„Töötame praegu selle nimel, et saaksime vajadusel volikogu jaanuarikuise istungi korraldada elektroonilisena, et kõik ikka ka juriidiliselt korrektne oleks ning istung saaks toimuda kõikidele nõuetele vastavalt. Üks asi on ju, et kindlasti peab istung olema avalik.
Tegelikult on laual kolm varianti: kas pidada volikogu istungit elektroonilisena, saada kokku silmast silma või kolmanda variandina valida nii-öelda hübriidvariant. Viimasel juhul oleks võimalus volikogu istungil võimalik osaleda nii elektroonselt kui ka kohapeal viibides,” lausus Margus Möldri.
TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus