Põltsamaa vallavolikogus on edaspidi 17 liiget

Neljapäeval tegi Põltsamaa vallavolikogu aseesimees Mati Kivi ettepaneku määrata vallavolikogu järgmise, 7. koosseisu kohtade arvuks 17 ja selle volikogu ka kinnitas.

Volikogu kinnitas ka Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu. Neljaliikmelise komisjoni esimees on seadusest tulenevalt Põltsamaa vallasekretär Janne Veski ning liikmed Rando Omler, Rita Kaasik ja Mati Paabort. Asendusliikmeks kinnitati Saima Miljand.

Põltsamaa vallavolikogu moodustas oma otsusega Põltsamaa vallas eelolevateks kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks ühe valimisringkonna, mille piirid kattuvad Põltsamaa valla haldusterritooriumi piiridega.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus