Põltsamaa vallavolikogu arutas lasteaiamaksu suurust

Neljapäevasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli muude küsimuste seas juttu ka Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste kohamaksu vanematepoolsest osalusemäärast. Lapsevanemate poolt makstav summa koolieelsete lasteasutuste kohamaksu tasumisel ei tohi ühe lapse kohta ületada 20 protsenti valitsuse kehtestatud alampalga määrast, milleks hetkel on 4350 krooni. Praegu on Põltsamaa valla lasteaedade kohamaksu lapsevanema poolt tasutava osa määraks 100 krooni ehk 6,39 eurot kuus. Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul arutas vallavalitsus lasteaia kohamaksu määra ja leidis, et alates 1. jaanuarist 2011 võiks see jääda senisele tasemele. Alates 1. juulist 2011  võiks kohamaksu määraks kehtestada 10 eurot kuus. Võrreldes mitmete teiste omavalitsustega, on selline summa Tõnsoni sõnul küllalt tagasihoidlik. Põltsamaa linnas on lasteaia kohamaksu määraks lapsevanemale ühe lapse kohta 304,5 krooni. Maksimaalselt võiks see summa olla 870 krooni. Põltsamaa vallavolikogu nõustus vallavanema ettepanekuga.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus