Põltsamaa vallavanema palgaks 23 880 krooni kuus

Neljapäeval otsustas Põltsamaa vallavolikogu kehtestada Põltsamaa vallavanemale makstava palga suuruseks 23 880 krooni kuus ning sellist palka hakkab vallavanem saama käesoleva aasta 1. veebruarist.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Liia Lust lausus, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele kuulub volikogu ainupädevusse vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu määramine ning teistele omavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise üle otsustamine ning selle suuruse määramine.

Lust tegi ettepaneku määrata Põltsamaa vallavanemale Toivo Tõnsonile palk vastavalt Põltsamaa vallavalitsuse ametnikele kehtivale palgaastmete skaalale. Palga suurus  32. palgaastme järgi  on 23 880 krooni kuus.

 Volikogu liikmeid huvitas, milline on vallavanemale välja pakutud palgamäär võrreldes teiste omavalitsusjuhtide palkadega. Liia Lust sõnas, et jättes kõrvale Eesti suuremate linnade linnapeadele ja jõukamate valdade vallavanematele makstavad palgad, jääb tema poolt välja pakutud summa keskmisele tasemele.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus