Põltsamaa vallas on tegusad külaseltsid

 

Esmaspäeval käisid Jõgevamaa Kodukandi ühenduse juhatuse liikmed vaatamas, kuidas läheb Põltsamaa vallas tegutsevatel külaseltsidel. Tõdeti, et tegusatel inimestel juba igav ei hakka.

Esimene kokkusaamine viis maakonna Kodukandi juhatuse liikmed Lustiverre, kus külalisi võõrustasid sealse külaseltsi juhatuse esimees Riina Paluoja, tema asetäitja Vello Pelisaar ning seltsi liige Ave Paluoja. Riina Paluoja kinnitusel on nende meeskond täie jõuga tööle asunud ja ülesandedki seltsi liikmete vahel kenasti ära jagatud. Nii on Vello Pelisaare ülesanne kultuuriüritusi korraldada, Ave Paluoja tegeleb Lustivere piirkonna noortega. Lustivere kultuurimajas algavad peagi remonditööd, Leader-meetmest rahastuse saanud ehitusprojektki on  juba valmis. 

Jõulumaad ei tule

Väga omapärane üritus on viimase viie aasta jooksul olnud Lustiveres korraldatud jõulumaa, mis pakkus kaasaelamislusti nii kohalikele kui ka kaugemalt kohale sõitnud lastele. Riina Paluoja sõnul tegeles jõulumaa ettevalmistamise ja korraldamisega umbes nelikümmend inimest vabast tahtest selle eest tasu saamata. Kuid lõpmatuseni inimesed tasuta nii suure tööga tegelda  ei saa ja tänavu Lustiveres jõulumaad enam ei korraldata.

Maakonna Kodukandi ühenduse esindajad tutvusid ka Lustiveres Umbusi jõe tervendustöödega ning vaatasid oma silmaga üle kohaliku välipidude pidamise paiga. Samuti oli külalistel võimalus näha Lustivere Põhikooli juures asuvat aiaga piiratud palliplatsi ehk mini-arenat, mis suvel valmis. Lustiverest sõideti Umbusisse. Selles Põltsamaa valla ühes kaugemas nurgas tervitasid saabujaid Umbusi külaseltsi juhatuse  liikmed Jane Kanter ja Kaide Tammel.  Kanter rääkis külalistele sellest, et Umbusis on peamiseks kohaks, kus inimesed ikka aeg-ajalt käivad, endine koolihoone. Hetkel tegutseb seal küla raamatukogu. Peamiseks mureks on praegu raamatukogu kütmine. Hoonet köetakse elektriga ning lisasoojust annab puudega köetav kamin. Põltsamaa valla eelarvest on Umbusi külaseltsile eraldatud aastaks 15 000 krooni, kuid Kaanteri sõnul kulus see summa eelmisel külmal talvel elektriküttele juba ära.

Varem oli Umbusi raamatukogu avatud kahel päeval nädalas, nüüd teenindatakse kohalikku rahvast vaid ühel päeval nädalas. Hetkel käib soovijaile raamatuid laenutamas Leili Kardsepp, kes teeb seda tööd täiesti tasuta. Umbusi raamatukogul on praegu kümmekond alalist lugejat.

Kanteri sõnul on Umbusi rahval probleeme ka bussiliiklusega. Praegu käib siit buss Põltsamaale kahel korral päevas. Paraku väljub hommikune buss kell seitse ja vanematel inimestel pole nii vara Põltsamaal midagi peale hakata. Lõuna paiku käib Umbusis ka koolibuss. Reedeti on käigus veel üks lisaliin, mida Umbusi inimesed Põltsamaal käimiseks agaralt kasutavad.

Kauplust pole Umbusis juba aastaid. Seni toimetati eakatele  esmavajalik kaup kätte naaberkülas tegutseva “Nõgese“ poe abiga,  kuid edaspidi pole see ilmselt võimalik. Tegelikult pole Umbusi küla rahvaarv väike, seal elab praegu 99 inimest. 

Külaelu tugipunktiks kohalik kool

Kamari külaselts, kuhu Kodukandi ühenduse juhatuse liikmed järgmisena sõitsid, Põltsamaa piirkonnas erilist tutvustamist ei vaja. Tasub vaid mainida, et 2005. aastal võitis Kamari küla aasta küla tiitli. Nii uhkeid seltsimaju, kus külarahvas koos  käia ja pidusid pidada saab, on  Eestis üksikuid. Kamari haridusseltsi juhatuse esimehe Kalli Kadastiku sõnul on inimesed väga üllatunud, kui saavad teada, et nende külaseltsi juhib inimene, kes on oma igapäevaametilt hoopis kokk. Kamaris on viimasel ajal toimunud sedavõrd palju üritusi, et loetelu läheks liiga pikaks. Tegelikult asubki Kamari kaunis seltsimaja kunagises koolihoones. Kalli Kadastiku sõnul on külaelu tihedalt seotud kohaliku kooliga. Kamari seltsimajast teisel pool teed asub veel üks hoone, millega Kamari Haridusseltsil omad plaanid. Külavanem Indrek Eensalu sõnul on aga hetkel neist veel vara rääkida. 

Otsitakse uut külavanemat

Võisiku-Kundrussaare külaseltsi Ewa aktiivse esinaise Loniida Bergmanni sõnul on neil hea meel, et külamaja nüüd uue katuse saab, töö juba käib.  Samas otsitakse Võisiku külale uut külavanemat.  Karina Kaarepere ja Pille Tutt olid ühel meelel, et tegus külavanem tuleks kindlasti leida, sest juba tehtut ei tohiks niisama pooleli jätta.

Tegelikult on Võisiku-Kundrussaare külaseltsi inimestel juba külavanemakandidaat välja valitud, see on Võisikul sündinud praegune põltsamaalane Igar Pae. Kandidaat ise jäi siiski tagasihoidlikuks ja pidas õigeks külaseltsi omalt poolt nõu ja jõuga toetada ennast sellega ametlikult sidumata. Karina Kaarepere ja Pille Tutt pakkusid, et Igar Pae võiks külavanema rolli asuda esialgu ainult aastaks. Ka külaseltsi esinaise parem käsi Maie Urv lausus, et Igar Pae on neid siiani toetanud ja arvas, et ta oleks just õige inimene sellesse ametisse.

Pille Tutt pidas õigeks, et külavanem kuuluks ka külaseltsi juhatusse. Mõnel pool püütakse külavanemat seltsi tegevusest tingimata lahus hoida.

Igar Pae omalt poolt lubas talle tehtud pakkumist kaaluda.

Jõgevamaa Kodukandi ühenduse esindust ootab veel ees külaskäik Pajusi valda ning Mustvee piirkonda.   

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus