Põltsamaa vallal valmib uus arengukava

Tänavu suvel sai kool uue plekk-katuse. Esku-Kamari kooli juhataja Eda Miljand märkis aga valla arengukava arutelul, et kooli võimla vajaks ka uut põrandat. “Kui võimlas on kehalise kasvatuse tund või tantsukursus, siis praegune põrand lausa õõtsub ning hakkab varsti ohtlikuks muutuma. Viisteist aastat vana koolimaja võimla põrand on ehitatud üsnagi niiskele pinnasele ning tõenäoliselt on alustalad niiskusest rikutud.”

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson avaldas arvamust, et võimlale on võimalik uus põrand panna juba tänavu talvel. “Ehitustööd võiksid toimuda näiteks ajal, mil õpilased kehalise kasvatuse tundides suusatavad või uisutavad,” ütles omavalitsusjuht. Toivo Tõnsoni sõnul on külade elanikud arengukava läbiarutamisel rääkinud mitmetest muredest: “Adaveres kurdeti internetiühenduse puudust, mõned inimesed on kaevanud ka elektrienergia kehva kvaliteedi üle. Enne, kui sellise info põhjal midagi ette võtta, on aga tarvis teostada vajalikud kontrollmõõtmised ja analüüsid, et vaadata, kas pinge kõigub ja miks.”

Toivo Tõnson on arengukava teemalistel aruteludel rääkinud ka teedeehitusest: “Kohalikke teid remondime igal aastal ja jõudumööda. Ma arvan aga, et kui hakatakse ehitama kahetasandilist Tallinna-Tartu ja Põltsamaa-Jõgeva maanteed, siis tuleb korrastada ka ümberkaudseid teid ja ehitada ümber mõned ristmikud. Kindlasti pööratakse rohkem tähelepanu jalgratturite ja jalakäijate liiklusturvalisuse tõstmisele. Põltsamaa linnast välja minnes on natuke juba jalakäijate teed olemas ja loodetavasti seda pikendatakse juba lähiaastatel. Ka Võisikule võiks viia jalgrattatee. Siinses hooldekodus on 170 töötajat. Ma arvan, et pooled neist sõidaksid kindlasti suvel tööle jalgrattaga.”

Kohtumisel külade elanikega on oma töövaldkonna vaatevinklist arengukava kommenteerinud ka Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja Anne Veiram ning haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters. Kultuurielust on rääkinud volikogu esimees Liia Lust, sporditööst volikogu liige Indrek Eensalu. Põltsamaa vallavalitsuse arendusnõunik Kristi Klaos märkis, et arengukavasse pannakse kirja ka mittetulundusühingute ja ettevõtete ideed, sest arengukavas kajastamine võimaldab nende plaanide elluviimiseks projektidest raha taotleda. Nii on arengukava projekti sisse kirjutatud ka tehnikaspordikeskuse rajamine Kuningamäele, mille eestvedajaks kardispordiedendaja Peeter Kallasmaa.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus