Põltsamaa valla seltside esindajad kohtusid Kamaris

Põltsamaa vallas ellukutsutud külaseltside ümarlaual saadakse kokku kord kvartalis erinevas paigas. Senised kokkusaamised on korraldatud Võisikul, Adaveres ja Lustiveres. Sedakorda tulid valla seltside esindajad Kamari valmivasse külamajja aga sõna otseses mõttes vaibale. Et majas veel toole ja laudu pole, istuti kamina ees Kamari seltsi rahva kootud vaipadel.

VII Maapäeva eel

Et VII Maapäev ehk sisuliselt Eesti külade parlament 17. – 19. augustini on seeekord Jõgevamaa korraldada, oodatakse meie maakonna kõikidesse valdadesse ka külalisi. Maapäeva olemusest, selle tähendusest ja eesmärkidest ning sellest, kuidas kulgevad eeloleva Maapäeva ettevalmistused, mismoodi on korraldatud külaliste vastuvõtmine, nende liikumise marsruudid jms, andis kokkutulnutele ülevaate Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimees Karina Kaarepere.

Kokku on VII Maapäeval Jõgevamaale tulemas 400 ? 500 külalist, kelle seas lisaks kõikide maakondade delegaatidele mitmeid väliskülalisi. Muidugi soovitakse ka meie maakonna külaeluga ja huviväärsustega tutvuda. Nagu varasematelgi Maapäevadel, peetakse külade esindajate, koostööpartnerite ja võimuorganite ühiseid mõttetalguid töörühmades maaelu arendamise teemal, üritatakse leida lahendusi üleskerkinud probleemidele, seatakse edasisi sihte ning tehakse ettepanekuid maaelu paremaks korraldamiseks riigikogule, ministeeriumidele ja omavalitsustele. Üks suuremaid ettevõtmisi on Maapäeva kolmandal ja viimasel päeval käsitööpäev ja käsitöö õpitoad Kuremaal ning sellega seoses on kõik käsitööhuvilised oodatud oma töid eksponeerima ja ka müüma.

Muresid ja rõõme

Nagu ikka, tutvustasid Põltsamaa valla külaseltside esindajad seekordselgi kokkusaamisel üksteisele oma tegemisi ning edasisi plaane. Pandi paika ka eelolevad ühisettevõtmised, sealhulgas kõneldi traditsioonilisest suvisest valla külade päevast, mis sedakorda peetakse Eskus. Kohal oli ka vallavanem Toivo Tõnson, kes ärgitas kõnelema külade muredest ja rõõmudest. Üks suuremaid lahendamist vajavaid probleeme on praegu kindlasti Võisiku külamajaga, mille omanik pole veel lõplikult selge ja seega pole olnud külaseltsil võimalik maja ka päriselt endale taotleda. Muud kooskäimise paika aga sealkandis ei ole ja et agaralt tegutseva külaseltsi jõud ei raugeks, oleks oma maja väga vaja.

Seevastu oli põhjust rõõmu tunda Kamari külamajast, mille valmimine jõudsasti edeneb. Imetleti just eelmisel päeval valminud freskot, mis loodud laste Kalevipoja-teemalisi joonistusi kasutades. Veenduti, et ajaloolises majas on edukalt suudetud ühendada vana ja uus. Aga mis peaasi ? on kujunemas mõnus kooskäimise koht kõigile.

<P align=justify>VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus