Põltsamaa valla eelarve täitub edukalt

 

Neljapäeval aset leidnud Põltsamaa vallavolikogu istungil teatas vallavalitsuse finantsnõunik Viida Kuusik, et  kolme kvartali jooksul on Põltsamaa valla eelarvesse laekunud 78,4 protsenti tuludest.

Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 2 750 420 eurot. Kolme kvartali tulemusena on eelarvesse laekunud 2 157 917 eurot. Nagu ikka, on üheks olulisemaks eelarvetulude allikaks füüsilise isiku tulumaks, mida oli Põltsamaa valla eelarvesse plaanitud 1 326 067 eurot, millest kolmanda kvartali lõpuks oli laekunud 1 031 471 eurot. See  moodustab 77,8 protsenti planeeritud tulumaksu laekumisest. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt laekub füüsilise isiku tulumaksu planeeritust rohkem umbes 42 000 euro ulatuses.

Maamaksu on Põltsamaa vallale laekunud kolmanda kvartali lõpu seisuga 62,6 protsenti. Oktoobri alguses laekus maamaksu oluliselt juurde ja praeguseks on maamaksu laekunud üldsummana 177 839 eurot, mis on 99,3 protsenti planeeritud maamaksu summast. Maamaksu on planeeritud eelarvesse 178 952 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus