Põltsamaa vald võtab veemajanduse projekti omaosaluse katteks laenu

Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud laenu võtmise teema. Vallavanem Toivo Tõnson lausus selle eelnõu tutvustamiseks, et käesoleva aasta 17. jaanuari otsusega anti nõusolek Põltsamaa valla veemajanduse projekti omafinantseeringuks ja osaleda projektis kuni 196 200 euroga.   Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajanduse infrastruktuuri arendamise programmist. Põltsamaa valla vee- ja kanalisatsioonitorustike teise osa eeldatav maksumus 1 182 000 eurot, millest toetuse suurus on 991 663 eurot. Et omaosaluse protsent oli projektis ära määratud, tuleb laenu võtta 190 337 eurot, mis on mõnevõrra väiksem algselt garanteeritust. Laenu tagasi maksmise tähtaeg  on 20 aastat.

Põltsamaa vallavolikogu otsustas Põltsamaa valla veemajanduse projekti omafinantseeringu katteks võtta laenu 190 337 euro suuruses summas ning volitas laenulepingut sõlmima Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus