Põltsamaa vald sai üldplaneeringu koostamiseks toetust

Üldplaneeringute jaoks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks saavad toetust 14 kohalikku omavalitsust, sealhulgas Põltsamaa vald. Toetusega aidatakse teadmispõhise lähenemisega kujundada elukeskkonda paremaks just nendes valdkondades, mida konkreetses paigas tähtsaks peetakse.


„Esitatud taotlused olid väga sisukad,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Peamiselt olid need suunatud asustuse ja ettevõtluse arendamiseks, liikuvuse ja ligipääsetavuse parandamiseks, taastuvenergia kasutuselevõtu võimaldamiseks ja rohetaristu läbimõeldumaks kavandamiseks.“
Kohalikel omavalitsustel oli võimalik taotlusi esitada ühiselt, nii et analüüsid ja uuringud käsitleksid vajaduse korral laiemat kui vaid ühe kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit. Seda võimalus kasutati usinalt. Samuti teevad mitu toetust saanud omavalitsust uuringu korraldamisel koostööd oma naaberomavalitsustega, et tagada laiema mõjuga teemade, näiteks transpordikorralduse, rohevõrgustiku toimimise jmt puhul põhjalikum ja laiemat territooriumi kattev analüüs.
Taotlusvooru eelarve on ligi 200 000 eurot ning toetuste suurus jääb vahemikku 8525 kuni 30 000 eurot. Toetusmeetme perioodi kogueelarve on kokku 3 425 088 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi vahenditest.

VOOREMAA 

blog comments powered by Disqus