Põltsamaa vald sai linnalt loa ühishanke läbiviimiseks

Hiljuti toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil otsustas volikogu lubada Põltsamaa vallal korraldada ühishange Põltsamaa jäätmejaamale haldaja leidmiseks. Kehtiv leping piirkondliku Põltsamaa jäätmejaama haldajaga lõpeb tänavu 31. detsembril.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on Põltsamaa valla territooriumil asuva Põltsamaa jäätmejaama omanikeks Põltsamaa vald ja linn ning Pajusi vald. Traditsiooniliselt on jäätmejaamale haldaja leidmiseks ühishanke korraldanud Põltsamaa vald. Linnapea tegi Põltsamaa linnavolikogule ettepaneku lubada ka sellel korral Põltsamaa vallal ühishange läbi viia. Hankelepingu pikkuseks on kavandatud kolm aastat ja see kehtib aastatel 2016-2018. Põltsamaa linnavolikogu toetas linnapea ettepanekut ning volitas Põltsamaa jäätmejaamale haldaja leidmiseks ühishanget läbi viima Põltsamaa valla.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus