Põltsamaa vald sai hooldekodu rajamiseks miljon eurot

Pikemat aega on otsitud võimalusi Põltsamaa vallale täiendavate kaasaegsete hoolduskohtade rajamiseks. Praegu tegutseb hooldekodu Põltsamaa vallale kuuluvas mõisahoones, kus teenust osutab MTÜ Lustivere Hooldekodu.


SA Põltsamaa Tervis sai riigilt miljon eurot kahe hooldekodu teenusüksuse rajamiseks Põltsamaale. Riigi toel on plaanis rajada kaks 30-kohalist liginullenergiahoonet. Tööde hinnanguline maksumus on 2,35 miljonit eurot, millest toetus on 1 040 000 eurot ja omaosalus 1 310 000 eurot. Omaosalus on plaanis katta SA Põltsamaa Tervis vahenditest.

Uued teenusüksused rajatakse laenu abil

Ühe omaosaluse allikana näeb vallavalitsus ka vallale kuuluva Lustivere hooldekodu müüki. „Esitasime taotluse avatud meetmesse, kust oli võimalus küsida toetust Lustivere hooldekodu renoveerimiseks või uue energiatõhusa hoone rajamiseks. Varem püüdis endine Põltsamaa vald Lustivere hooldekodule renoveerimiseks toetust saada, aga selleks oleks olnud vajalik saavutada teatud energiatõhususe tase. Lustivere mõisahoonele tehtud energiaauditi põhjal ei ole võimalik seda saavutada. Terviseamet oli teinud hoone seisukorra osas ettekirjutused, mille kohaselt võib Lustivere mõisahoones jätkata teenuse osutamist kuni 31. detsembrini 2021. aastal. Seetõttu selle plaaniga tänavu me ei jätkanud.

Uue hooldekodu rajamise vajadus tuli päevakorda, kuna tänane Põltsamaa vallale kuuluv Lustivere hooldekodu hoone, Lustivere mõis, ei vasta terviseameti nõuetele ning vajab teenuse jätkamiseks väga suuri investeeringuid,“ rääkis vallavalitsuse arengu- ja planeerimiskonna juhataja Kristi Klaos. 

Põltsamaa vallavalitsus plaanib hooldekodu rajamiseks algatada detailplaneeringu, kus planeeringu koostaja kaalub ja analüüsib erinevaid potentsiaalseid asukohti. Kristi Klaose sõnul on pank nõus praeguste SA Põltsamaa Tervise finantsilise võimekuse juures andma laenu summas ca 1,3 miljonit eurot, mille tagasi maksmise aeg oleks 12–13 aastat.

Planeerimisosakonna juhataja sõnul on kavas rajada teenusüksuste jaoks ühele krundile kaks eraldi hoonet, mille võiks tulevikus galeriiga ühendada. Kavandatavate teenusüksuste hoolduskohad on mõeldud eelkõige Põltsamaa valla inimestele. Asukoha valiku teeb keeruliseks asjaolu, et Põltsamaa linna piires on vallale kuuluvat vaba maad napilt. Üks võimalikest asukohtadest on välja pakutud Pika ja Tamme tänava nurgal asuv staadioni maa-ala. Samuti on jutuks olnud Jõgeva maantee ja Marja tänava vaheline ala ning Lossi tänava äärne linna piiri lähedal asuv maa-ala. Sobiva asukoha leidmiseks kaasatakse protsessi planeeringu spetsialist.

Klaos arvas, et lähema kuu jooksul selgitatakse välja hooldekodule sobiv asukoht, millele algatatakse detailplaneering. Kui kõik plaanipäraselt sujub, võiks juba järgmise aasta keskpaigas kuulutada välja ehitushanke. Kui nii läheb, võiks teenusüksused valmida 2021. aasta sügiseks.

Rahastustingimused näevad ette, et teenusüksused peavad olema valmis ehitatud hiljemalt 31. augustiks 2022. aastaks. Praegu pakub Lustivere hooldekodu hooldusteenust 59 inimesele, kellest 33 on Põltsamaa valla elanikud. Lustivere hooldekodus on hetkel 24 töökohta.

Lustivere mõisahoonesse enam ei investeerita

Põltsamaa vallavanema Margus Möldri sõnul suuremaid investeeringuid Lustivere mõisahoonesse enam ei tehta, välja arvatud hädapärased avariitööd. „Näiteks lifti, mida nõuab Terviseamet, me sinna kindlasti enam rajama ei hakka,“ toonitas vallavanem.

Tema sõnul on nad pöördunud riigi poole palvega, et taotleda munitsipaalomandisse praegu Põltsamaa linna piires paiknevat riigimaad. Viimane kiri saadeti välja ühe riigile kuuluva maatüki munitsipaalomandisse taotlemiseks. Vallal on niigi piisavalt hooneid, mis ei ole head ja nõuetekohased teatud ülesannete täitmiseks. Ta kinnitas, et niipea, kui asukoht välja valitud, käivitatakse planeerimisprotsess, et teenusüksused võimalikult kiiresti valmis saada. Vallavanem loodab, et töökohti uutes teenusüksustes vähemaks ei jää, sest vähema hulga töötajatega ei saa hakkama ka edaspidi.

SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder tõdes, et peale teenusüksuste valmimist lähevad need Põltsamaa Tervise alluvusse, lisaks sellega seotud kulutused ning saadav tulu. Hooldekoduga tegelemine tähendab Möldri sõnul neile täiendavat tööd ja lisanduvaid kohustusi. „Sihtasutus tuleb laenu tagasi maksmisega toime, sest finantsanalüüsid ju seda kinnitavad,“ ütles Mölder.

Hooldekodude ehitamist toetab riik kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisega saadud tulust. Taotlusi menetles Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Ühtekokku on plaanis 5,57 miljoni euro toel rajada Eestisse 11 uut liginullenergiahoonet. Lisaks on riik eraldanud 2,26 miljoni eurot olemasolevate hooldekodude rekonstrueerimiseks.

„Meile on oluline, et inimesed saaksid elada väärikalt ja turvaliselt kogu oma elu ja see jätkuks ka siis, kui inimese elukoht on hooldekodus,“ ütles sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Üldhooldusteenuse kvaliteet on meie jätkuva tähelepanu all. Ministeeriumi jaoks on prioriteetne suund kodus iseseisvat elamist toetavate teenuste arendamine, kuid on ilmselge, et ilma täiendavate investeeringuteta ka institutsionaalsesse hooldusesse ei ole võimalik terviklikult areneda.“ Uued teenusüksused valmivad hiljemalt 31. augustiks 2022.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus