Põltsamaa vald eraldas üle 270 000 euro

Põltsamaa vallavalitsus andis istungil välja korralduse, millega eraldas üle 270 tuhande euro mittetulundusliku tegevuse toetamiseks 2021. aastal.


Suuremate tegevustoetuste summad said Põltsamaa Kunstiselts 43 000 eurot, Lustivere Külaselts 34 300 eurot ja noorteühendus JUVENTUS 26 600 eurot.
Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise ja soodustavad valla elanike koostööd.
Rahuldamata jäeti Loopre-Lepiku Ratsatalu salongiõhtu korraldamise taotlus 5000 eurot ja Muusikute täiendõppe keskuse/PLMF taotlus summas 6000 eurot.
Toetust võivad taotleda kõik seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus