Põltsamaa vald alustas tugiisikuteenuse pakkumist

Põltsamaa vallas alustas esimesena Jõgevamaa omavalitsustest tööd tugiisik, kes abistab ja nõustab erinevatel põhjustel murelikesse olukordadesse sattunud lastega peresid.

Põltsamaa valla sotsiaalabi osakonna juhataja Anne Veirami sõnul selgus vajadus tugiisikute järele juba aastaid tagasi korraldatud küsitlustest ja uurimustest. “1996. ja 2000. aastal põhikoolide õpilaste hulgas läbi viidud küsitlused näitasid,  et laste probleemid on suuresti tingitud perede halvast majanduslikust olukorrast,” rääkis ta.

“Projekti “Põltsamaa piirkonna võrgustiku loomine” raames kaardistasime abi vajavad pered ja koostasime registri, milles kajastus perede sotsiaal-majanduslik olukord. Ühtlasi hakkasime otsima inimesi, kes olid nõus tugiisikuiks hakkama, ja pakkusime neile võimalusi koolituseks. 2007. aastal alustasimegi uue teenuse pakkumist, kus vallavalitsuses töötav lastega perede tugiisik nõustab ja abistab kodudes 10 peret, kus kokku on 32 inimest. Tegemist on aktiivse teenusega, mille kestvus ulatub kuni aastani. Samuti on meie vallas ka kolm vabatahtlikku tugiisikut, kes väga hästi oma ülesannetega toime tulevad,” lisas Veiram, kelle sõnul on tugiisikute töö vanemlike oskuste, pere toimetuleku ja laste turvalisuse ja nendele mõeldud raviskeemi jälgimine, samuti  pereliikmete nõustamine laste kasvatamisel ja õpetamisel, pere eelarve koostamine jne. Tugiisikud on toeks sellistes valdkondades nagu tööhõive ja rehabilitatsioon. Nad  aitavad korralda ka laste sõidutamist arstide, psühholoogide, psühhiaatrite ning teiste spetsialistide vastuvõtule.

“Vallas ametis oleva sotsiaalhooldaja teenust pakub peredele kohalik omavalitsus. Kui pere on nõus abi vastu võtma, sõlmitakse vastav leping. Vabatahtlikult tugiisikult abi ja nõu saamiseks on mitmed pered ka ise soovi avaldanud,” lausus Veiram.  Samas rääkis ta ka raskustest, mis tugiisikuteenuse pakkumisega kaasnevad.

“Sellise teenuse väljaarendamine on olnud pikaajaline protsess. Selleks raha taotlemist on keeruline argumenteerida ja tuua välja majanduslikku tasuvust, sest tegemist on uue asjaga. Sotsiaalabi osakonnal on hea meel, et Põltsamaa vallavolikogu huvitub laste heast käekäigust ning toetas uue teenuse ellurakendamist. Kindlasti vajab selline nõustamisteenus veelgi rohkem tutvustamist, et vähenda probleeme, mida võib põhjustada kogukonna suhtumine teenust kasutavatesse peredesse,” märkis ta.

Teisipäeval arutati tugiisikute töö korraldamist omavalitsustes ka Jõgeva maavalitsuses toimunud ümarlauas. “Usutavasti  on Põltsamaa vald selle teenuse käivitamisel teistele piirkondadele eeskujuks. Rõõm oli kuulda, et mitmetes linnades ja valdades leidub vabatahtlikke, kes on nõus minema tugiisiku koolitusele,“ ütles maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja kohusetäitja Aime Meltsas. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus