Põltsamaa uueks volikogu esimeheks sai Margus Möldri

Kolmapäeval toimus Wpargis Põltsamaa vallavolikogu istung, kus uueks volikogu esimeheks valiti üheksateistkümne poolthäälega Margus Möldri. Üks liige hääletas vastu.


Väikelinna suvi. Pärast pikana tunduvat eriolukorda ja esimest rõõmustavalt sooja suvekuud võiks arvata, et suurte sündmusteni ehk tavapärase hoo sisse saamiseks läheb aega.
See ei ole aga nii, sest kohalikus omavalitsuses puhuvad juba mõnda aega uued tuuled.
Senine volikogu esimees Andres Vään, kes sai vallavanemaks 21. mail, andis juulikuu esimesel päeval ameti üle endisele vallavanemale Margus Möldrile.
„Kahjuks ei ole ma saanud viimasel ajal tervise tõttu täielikult pühenduda Põltsamaa valla arengule,“ ütles Möldri toona, lisades, et otsus sündis koos arstiga arutades.
„Olen kahe ja poole aasta jooksul teinud nii mõndagi. Olen olnud uue valla loomise juures, moodustanud meeskonna, mis minu hinnangul on hästi toiminud.
Meeskonnaga oleme ellu viinud mitu reformi, millest olulisem haridusasutuste reform. Loomulikult ei saanud selle aja jooksul kõik unistused teoks.
Volikogu esimehena keskenduksin ka edaspidi haridusreformile, sest lihtsalt teistmoodi ei saa. Püüan esindada volikogu nii hästi kui võimalik ning osaleda võimalikult paljude komisjonide töös,“ ütles Möldri.
Möldri väitel on tema tervis nüüd parem ning selle eest, et see nii ka jääks, kavatseb värske volikogu esimees hoolt kanda.
Vallavolikogu valis ka uue arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe.
Sellele kohale oli esitatud kaks kandidaati: Margus Möldri ning Ilmar Schaffrik. Esimeses salajases hääletusvoorus kogus kumbki kandidaat võrdse arvu hääli, teises hääletusvoorus sai enamuse Schaffrik, kes kogus 15 häält (Margus Möldri sai viis häält).
2017. aastal sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades kandideerinud ja 497 häält saanud Möldri teatas, et astub 21. mail vallavanema kohalt tervislikel põhjustel tagasi.

GERLI RÄNI

blog comments powered by Disqus