Põltsamaa ühisgümnaasiumis tuleb digipööre

Eile hommikul sai Põltsamaa ühisgümnaasium rõõmustava teate:  42 digipöörde projekti taotluses osalenud kooli seas pääses PÜG nende kaheksa hulka, kus hakatakse vastavat koolitust läbi viima. Edukaks osutunud projekti koostas ühisgümnaasiumi   õppealajuhataja Tiia Mikson. Koolile tähendab see tasuta õpet ning juhendamist infotehnoliigiliste teadmiste omandamisel. Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutite või nutitelefonide) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist õppeainete omandamisel. Pilootkoolid saavad ise otsustada, kas võtavad digipöörde ette ühes kooliastmes, ainevaldkonnas või õppesuunal.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula lausus, et projekt haakub suurepäraselt PÜG-i kavandatava infotehnoloogilise suuna arendamisega. Arula sõnul ei tähenda projektiga liitumine, et kool selleks mingisuguseid vahendeid peaks hakkama soetama. Tegelikult kasutatakse projekti raames ära hoopis õpilaste nutitelefone ja muid seadmeid. Kas see projekt ka õppekava muudab, seda koolijuht veel öelda ei oska. Samas on seoses infotehnoloogia õpetamisega alates uuest õppeaastast PÜG-i  õppekavasse lisandumas uusi õppeaineid. Sügisest käivituv uus õppekava on kooskõlastatud Tartu kutsehariduskeskusega ja sellest tulenevalt saavad tulevased Põltsamaa ühisgümnaasiumi lõpetajad tavapärase lõputunnistusele lisaks kaasa infosüsteemide tehnoloogi eelkutse tunnistuse. Selles osas soovitakse läbi rääkida ka IT Kolledžiga, et selgitada välja, kui tõsiselt seal sellise tunnistusega arvestatakse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus