Põltsamaa tõmbekeskuseks Särevere?

Kuidas saab Põltsamaa tõmbekeskuseks olla Türi külje alla jääv Särevere? Vastus on: ei kuidagi! Jah, Põltsamaa Ametikooli liitmine Järvamaa Kutsehariduskeskusega on meie maakonnale väga halb uudis. Sest meil jääb üks kutseõppeasutus vähemaks. Uue kooliaasta alguses on see väga halb.

Praeguseks pole haridusministeeriumis veel sedagi otsustatud, kas Järvamaa Kutsehariduskeskus viiakse täielikult Paide linnast üle Säreveresse või mitte. Seda alles analüüsitakse ja lõpliku otsuse langetamine sõltub paljuski õpilaste arvust.

Põltsamaa ametikooli 350 õpilast ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse 750 õpilast edaspidi kindlasti 1000 kokku ei anna, sest kõik Põltsamaa õpilased Järvamaale üle ei lähe. Osa neist leiab endale hoopis mõne muu kooli õpingute jätkamiseks ja mõni tõenäoliselt jätab õpingud lihtsalt pooleli.

11. september 2014 

blog comments powered by Disqus