Põltsamaa puhkpillilaager alustas

 

Juba 16. aastat järjest on Põltsamaa muusikakooli seinte vahelt ja otse linnapargist kostunud suvisel ajal puhkpillimuusikat. Nüüdseks on puhkpillimängijate kõrvale tekkinud veel keelpillimängijate ning kitarristide suvekoolid.

Põltsamaa muusikakooli direktori ja suvekooli peaorganisaatori Anne Kausi sõnul alustasid nad pühapäeval juba 16. puhkpillimängijate suvekooliga. Kaus teadis, et Haapsalu keelpillimängijad kogunevad tänavu 15. korda. Põltsamaa muusikakooli juht käis mõtetes läbi kõik talle seni teada olevad pillimängijate suvekoolid ning jõudis järeldusele, et Põltsamaa puhkpillimängijate suvekool on neist staažikaim. 

Alustati kehvalt tehniliselt tasemelt 

Kui puhkpilli suvekooliga alustati, järgiti Norra mudelit. Aeg näitas kätte, mida on õigem teha Eestis ning mida Norras. Anne Kausi sõnul antakse Eesti muusikakoolides igati heal tasemel pillimängu õpetust, kus praktilisele pillimänguoskusele lisaks saavad noored kaasa tugeva teoreetilise muusikalise hariduse.

Seetõttu ei peetud siinses suvekoolis tarvilikuks viia suvisel ajal läbi solfedžo tunde, mis olid Norra mudelis. Algselt suvekooli mahtunud solfedžo tunnid asendati hiljem koorilaulutundidega. Kuid laste huvi pillimängu vastu ületas laulmise soovi ja nii asendati koorilaulutunnid pillirühmade tundidega. Vaatamata üldjoontes sarnasele suvekooli õppetöö ülesehitusele on iga laager siiski oma nägu. 

Mänguoskus aastatega kasvanud

Anne Kaus teab kinnitada, et aastatega on pillimängu tase tõusnud, ehkki igal aastal lisandub neid noori, kes osalevad suvekoolis esimest korda. Muusikakooli juhi sõnul on lapsed tegelikult alati väga tublid olnud, kuid pillimängu taseme tõusule on tugevasti kaasa aidanud instrumentide olukorra paranemine. Esimesel aastal oli suvekoolis noori õpetama asunud Norra dirigendi jaoks pillide seisukord üsna nutune. Juba aasta pärast saabus Norra muusik Põltsamaale terve suure hulga pillidega, millest osa ta jättiski Põltsamaa muusikakoolile. Osa neist pillidest sõidutas Norra muusikasõbrast mees enesega kaasa ainult laagris pillimängu harjutamiseks.

Nüüd on õnneks olukord nö. tehnilise poole pealt muutunud ning pille on juurde ostnud nii muusikakoolid, orkestrid kui ka pillimängu õppivate laste vanemad. Anne Kausi sõnul nakatuvad lapsed suvises laagris üksteiselt õppides ja mõõtu võttes pillimängust kiiresti. Pillihelisid kostub suvisel Põltsamaal vahel üsna kaugele. Ei taha ju keegi oma mänguoskuselt laagrikaaslasest kehvem olla,“ tõi Anne Kaus välja suvise muusikalaagri olulise stiimuli. Pillimängimist siinses laagris tõepoolest ei teeselda, sest harjutamine toimub hommikul poole kümnest õhtul poole üheksani,“ hindas Anne Kaus suvekoolis tehtava töö tõsidust. Nii mõnegi lapse huuled jäävad selle aja jooksul päris valusaks.“  

Suvekoolis osalejaid igast Eestimaa nurgast

Põltsamaal korraldatava suvekooli populaarsusest kõneleb fakt, et selles osaleb lapsi igast Eestimaa paigast. Koolijuht on teadete tahvlile üles seadnud Eesti kaardi, millel ära märgitud kõik olulisemad ja vähegi arvestatavamad Eestimaa paigad, kust lapsi suvekooli õppima on tulnud. Kaugematest paikadest on suvekooli saabunud lapsi nii Haapsalust, Jõhvist, Värskast, Häädemeestelt, Tõrvast, Tallinnast kui mitmelt poolt mujaltki. Lähimatest paikadest on suvekoolis esindatud Türi, Paide, Jõgeva, Koeru jt väiksemad ning veidi suuremad Eesti paigad. 

Orkestris osalejaid rohkem saalidesse ei mahuks

Tegelikult on muusikakooli juhi sõnul väga tervitatav, et Põltsamaa suvekooli kõrvale on tekkinud teisi pillimängu oskust õpetavaid suvekoole. Kui neid ei oleks, oleks siin tõeline mängijate uputus,“ rõhutas koolijuht laste huvi pillimängu vastu.

Tänavusse puhkpillilaagrisse on registreerunud 66 last. Lisaks neile mängivad orkestri ridades kaasa ka mõned õpetajad ja nii mängib orkestris ikkagi üle 70 liikme. Rohkemate osalejate puhul tekiks raskusi majutamise ja orkestri mahutamisega ruumesse, kus nad kõik koos kuulajate ette astuvad.

Aastate jooksul vahetuvad nii suvekoolis osalevad lapsed kui õpetajad, kuid on ka neid lapsi ja juhendajaid, kes selles suvises meeldivas ettevõtmises kõigil kuueteistkümnel aastal kaasa on teinud. Tegelikult koorub just orkestri näol välja suvekooli kõige olulisem külg. Nimelt pole paljudel lastel, kes on pärit Eesti väiksematest koolidest, üldsegi olemas orkestris koos mängimise kogemust.

Kõik suvekoolis kaasa löönud lapsed ja õpetajad saavad sealt kaasa ka vastava tunnistuse, mis kannab nii dirigendi kui ka last juhendanud õpetaja allkirja.

Juba täna õhtul saab noorte suvekooli mängijate esinemist kuulata Põltsamaa kirikus, kus valdavalt astuvad kuulajate ette solistid ja ansamblid ning homme õhtul esineb linna kultuurikeskuses koondorkester ja astuvad üles ka mõned pillimängijaist moodustatud ansamblid.

Haapsalu keelpillimängijatega sama arv kordi on suviti koos käinud Põltsamaal harjutavad keelpillimängijad, kes alustavad suvekooliga järgmisel nädalal. Kuuendat aastat harjutavad suviti Põltsamaal pillimängu kitarristid, kelle suvekool alustab samuti tuleval nädalal.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus