Põltsamaa otsib noorsootöövaldkonna tublisid tegijaid

Põltsamaa vallavalitsus kutsub esitama kandidaate noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks. Kandidaate oodatakse kolmes kategoorias.


Tegus noor – eesmärk on tunnustada noori, kes on teinud vabatahtlikku tööd, olnud eeskujuks teistele Põltsamaa valla noortele ja panustanud valla arengusse. Tunnustamiseks saab esitada vaid Põltsamaa vallas elavaid või õppivaid 7–26-aastaseid noori;
Särav noorsootöötaja – eesmärk on tunnustada noorsootöös tegutsejaid, kes on teinud Põltsamaa vallas silmapaistvat tööd ning aidanud kaasa kohaliku noorsootöö arendamisele. Kandidaat tegutseb noorsootöö valdkonnas, töötab Põltsamaa vallas vahetult noortega või koordineerib noorsootööd;
Aktiivne noorteühendus – eesmärk on tunnustada Põltsamaa vallas tegutsevaid noorteühinguid, tegevusrühmi, õpilasühendusi, initsiatiivgruppe jmt, kes on andnud olulise panuse Põltsamaa valla ja kohalike noorte arengusse. Ühenduse liikmetest vähemalt 2/3 peavad olema noored vanuses 7–26 eluaastat.
Kandidaate võivad esitada kõik. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 7. mai.
Noorsootöötajate tänuüritus on augustikuu lõpus.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus