Põltsamaa noortekeskus pakub koostöövõimalusi

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu alanud aasta esimene koosolek sai teoks Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse uues hoones. Nõupidamisel räägiti ka  selle asutuse ning linnade ja valdade vahelise koostöö mitmekesisemaks muutmisest.  Põltsamaa noorsootöötajad on valmis pakkuma erinevates paikades oma teenust noortega tegelemiseks, sündmuste korraldamiseks ja projektide teostamiseks.

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse juhatuse liikmed Heidi Paabort ja Karin Tõnts korraldasid omavalitsusjuhtidele ekskursiooni, kus tutvustasid keskuse tegevusvaldkondi ja nende arendamiseks mõeldud ruume, õppevahendeid ja mänge. “Meile on oodatud võimalikult erinevate huvidega noored, kes meie kodukorda austavad. Kui omavalitsustel on huvi ja ka võimalused kulusid kompenseerida, siis oleme meelsasti valmis noorsootöö valdkonnas appi tulema. Nii võime olla koostööpartnerid mõne sündmuse läbiviimisel ja näiteks anda nõu, kuidas ühe või teise noorte huvirühmaga suhelda  ja ühist keelt  leida,” rääkisid nad.

“Üheks omavalitsuseks, kellega meil hea koostöö juba tekkinud, on Pajusi vald,” märkis Paabort.

Omavalitsusjuhid tõdesid,  et Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse eestvedajad on igati tunnustus- ja tänuväärset tööd teinud. Kõneaineks olid ka asutuse tegevuse rahastamisvõimalused. Saare vallavanem Jüri Morozov avaldas arvamust, et noorte ja elukestva õppe keskuse ülalpidamiseks tarvalikud baasrahad peaksid laekuma riigilt ja soovitas selleks pöörduda ka haridus- ja teadusministeeriumi poole. Heidi Paabort rääkis ka pikaajalistest kogemustest projektipõhisel rahastamisel, mis ergutab pidevalt uusi ideid välja pakkuma ja teostama.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Ants Orgulase sõnul võiksid noortekeskust huvi ja vajaduse korralt toetada omavalitsused.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus