Põltsamaa noored saavad sügiseks oma majja

Ehitusfirma Oberpahlen alustas töid juunis. Esmalt tehti madalamaks põrandaalune pind, hetkel on see kaetud liivaga ja kihthaaval kinni tallatud. Et tegemist on küllalt vana hoonega, mis pole olnud kaua kasutuses, siis tuleb töömeestel ka seinapragusid lappida ja akende ümbrused korda teha. Nii on ehitus hetkel siiski veel algusjärgus.

Noored vajavad oma maja

Noortemaja esimesele korrusele tuleb huviruum, mida on võimalik liikuvate seinte abil jaotada; kööginurk ja tualett. Ärklikorrusele kavatsetakse ehitada üks suurem ruum koosolekute ja koolituste jaoks, samuti arvutinurk ja tööruum noorsootöötajale.

Maja ümbritseb suur park ja muruplats, mida on võimalik kasutada väliürituste, laagrite ja spordivõistluste jaoks. Tänu oma heale asukohale saavad Põltsamaa linnast kaugemal elavad lapsed pärast kooli bussiooteaega sisustada.

Projektijuht Annika Kallasmaa sõnul luuakse noorte vaba aja sisustamiseks vajalikud tingimused. Korraldatakse stiilipäevi ja teemanädalaid, võimaldatakse mängida arvutimänge ja tulevad ka vastavad võistlused. Samuti leiavad noortemajas koha filmiõhtud, puhkenurk ajalehtede-ajakirjadega, lauamängud, piljardi ja koroona mängimise võimalus. Majja tuleb ka kohvikunurk, saab vastu võtta külalisi, korraldada sünnipäevapidusid.

Annika Kallasmaa sõnul peaks noortemajast saama noorsootööd koordineeriv keskus. Linnavalitsusel on kavas võtta tööle ka noorsoonõunik. Noortemaja ülesandeks on olla info- ja nõuandekeskuseks. Noortega seonduva informatsiooni levitamine saab efektiivselt toimida läbi info- ja nõuandekeskuse, vahendatakse tööpakkumisi ja korraldatakse õpilaste välisvahetusi.

Noortemaja kaudu on võimalik tegeleda ennetava töö, nõustamise ja koolitusega. Samuti on noortekeskust vaja noorte vaba aja sisustamiseks, noorte toimetulekuoskuste parandamiseks ja sotsiaalsete probleemide ennetamiseks või ületamiseks.

Üheks eesmärgiks on ka noorte koolitamine, sealhulgas õpetatakse projektijuhtimist. Noored omandavad oskuse ise projekte ellu viia. Seega muudavad noored oma elu Põltsamaal huvitavamaks ning on võimelised ise edaspidi teisi juhendama.

“Soovime kaasata võimalikult palju noori, samuti kuritegelikule teele sattunuid lapsi noortemaja töödesse ja tegemistesse, suunata neid kasulikule ja tervislikule kehalisele ja vaimsele tegevusele,” kinnitas Kallasmaa.

Sotsiaalsete probleemide ennetamiseks või ületamiseks luuakse tugirühmad ja püütakse nii saavutada teatud kontroll probleemsete laste üle, andes noortele tegevust ja suunates neid õppima. Tulevane noorsootöötaja hakkab koostööd tegema nii lastekaitse- kui sotsiaaltöötajaga, samuti psühholoogi kui ka nõustajatega, et leida lahendusi noorteprobleemidele.

Noored aitavad ise kaasa

Keskuse valmimisel on abiks ka noored, talgutega alustati juba mõned aastad tagasi. Noored koristasid ja tegid ettevalmistusi remonditöödeks: lammutati vana katus ja maja veeti seest puhtaks, lammutati mittekandvad vaheseinad ja korrastati maja ümbrus.

Maja sai uue katuse, paigaldati vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Majal vahetati ka uks ja aknad, kuid klaasid on jõutud mitu korda puruks lüüa, kuna maja ei suudetud lõpuni kasutamiskõlblikuks muuta. Ukse ja aknad tegid Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli poisid.

Igal aastal on noored maja ümbrust koristanud, nii ka sellel kevadel. Tänavu juunis alustati taas noortega maja koristamist ? aluspõranda puhastamist mullast ja telliskivitükkidest. Põltsamaa noortelaagri ajal on kavas maja kõrvalhooned sodist puhastada.

Noored saavad kaasa aidata maja värvimisel ja kujundamisel ning sisustamisel. Korrastustöödel on abiks ka praegu rahvusvahelises noortelaagris viibivad lapsed. Maja seinale maalitakse ühiselt pilt, mis jääb meenutama ühist tööd.

Maja remontimisel arvestatakse materjalide valikul ka nende keskkonnasõbralikkusega. Vahelagede materjalidena kasutatakse puitu, majja soovitakse osta ka puitmööbel.

Kuni eelmise aastani oli noortemaja projekti peamiseks eestvõtjaks noorteühendus Juventus eesotsas Heidi Klambi ja Karin Kongasega. Et viimasel aastal on nende töökohustused suurenenud teistel ametikohtadel, jätkas projektide kirjutamist noortemaja ehitustöödeks praegune Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht Annika Kallasmaa. Projekti koostööpartneriks on Põltsamaa linnavalitsus. Noortemaja projekti rahastajateks on seni olnud siseministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Põltsamaa linnavalitsus. Samuti loodetakse kohalike ettevõtjate abile. Kavas on esitada ka EL struktuurifondi taotlus, et maja saaks lõplikult valmis ehitatud.

Käiakse koos seal, kus juhtub

Kallasmaa sõnul puudub Põltsamaa linnas hetkel noorsoonõunik. Et kultuuri- ja haridusnõunikul tuleb tegelda väga laia valdkonnaga, siis kõige muu kõrvalt ei ole lihtsalt võimalik noorsootööd koordineerida.

1999.aastal loodi noorteühendus Juventus, mis hakkas noortele korraldama mitmesuguseid üritusi ja noorsoovahetusi. Peamiselt on noortega seotud tegevust püüdnud juhtida vabatahtlikud üksiküritajad ning üldhariduskool ja huvialakoolid.

Põltsamaal on noortel võimalik üsna mitmekesiselt aega veeta ? muusikakool, kunstikool, spordikool. Koolis on õpilastele loodud tingimused ja võimalused (umbes 30 huvialaringi -toim.), et nad saaksid oma vaba aega kasulikult ja huvitavalt veeta.

Samas ei ole aga kõik lapsed nimetatud huvialadega seotud. Kooskäimise ja dokumentatsiooni hoidmise koht puudub. Koosolekud, kogunemised on toimunud erinevate asutuste ruumides.

Annika Kallasmaa sõnul aitab keskuse loomine kindlasti noorsootööd edendada. Noored vajavad kohta, kuhu nad on alati oodatud, kus nendega tegeldakse ja kus nad saavad meelepärase tegevusega aega veeta.

Seal saavad noored ka lihtsalt koos olla ja vestelda, viia ellu projekte, saada nõustamist ja koolitust. ?Ühiselt üritusi ette valmistades saame tõsta noorte aktiivsust ja vastutust kohaliku elu edendamisel,? tõdes Kallasmaa.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus