Põltsamaa muusikakooli rahvusvaheline elu

Eriti hoolega harjutavad praegu kooli suuremad kollektiivid sümfoniettorkester ja kammerorkester, kelle jaoks on tulemas vastusrikkaid ülesastumisi. Mõnedki majja saabuvad külalisesinejad ja koolitajad on siin vanad tuttavad aga juba varasematel aastatel kujunenud sõprussidemete tõttu.

  Venemaa, Läti, Norra…

     Tuntud Moskva viiulipedagoog ja viiuliõpikute autor ning Moskva Keskkonservatooriumi õppejõud Natalija Tati?t?eva on Põltsamaa muusikakoolis kahel aastal käinud koos mõne oma õpilasega, andmaks meistrikursusi ja jagamaks metoodilist nõu. Tema õpilased on andnud siin ka kontserti. Tänavu oodatakse moskvalannat koos kahe õpilasega Põltsamaale 23. märtsil  ? otse rahvusvaheliselt konkursilt Pariisist, kus need õpilased üles astuvad.

     Et niisugusel tasemel viiulipedagoog ei satu Eestisse mitte just sageli, on Eesti Muusikakoolide Liit otsustanud pakkuda võimalust temaga kohtumiseks ka teiste muusikakoolide viiuliõpetajatele. Nii ongi 23. ja 24. märtsil oodata Põltsamaale koolitusele viiuliõpetajaid üle kogu Eestimaa. Natalija Tati?t?eva annab koolis lahtisi tunde ning jagab õpetajatele metoodilist nõu. Samuti on võimalus nautida ka konkursilt naasnud õpilaste esinemist.

     Pärast seda on 3. aprillil Lätist Kuldigast Põltsamaa muusikakooli tulemas kolmkümmend muusikakooli õpetajat, kes jäävad siia kaheks päevaks. Kui aasta tagasi käis kooli sümfoniettorkester kontserdireisil Põltsamaa sõpruspiirkonnas Skrundas ja andis kontserdi ka Kuldigas, avaldas sealne muusikakool soovi Põltsamaa muusikakooliga lähemalt tutvuda. Nii kujunesidki omavahelised sidemed, mille tulemusena seisab ees Kuldiga muusikaõpetajate vastukülaskäik. Omavahel kavatsetakse vahetada nii töökogemusi kui ka noote. Kuldiga õpetajad külastavad Põltsamaal ka tunde ning annavad kontserdi.

     Praeguseks on teada veel, et 24. mail võtab Põltsamaa muusikakool vastu Drammeni linna bigbändi Norrast, kes on esialgsete plaanide kohaselt lubanud kaasa võtta ka mõned vokaalsolistid Taanist. Eestis antakse kaks kontserti, neist üks kindlasti Põltsamaal.

     Kui lisada veel, et varsti pärast seda algavad traditsioonilised suvekoolid, kuhu on tulemas osalejaid Norrast ja Taanist ning ilmselt seekord ka Soomest, võib öelda küll, et tänavune aasta toob Põltsamaale muusikaga ja kohaliku muusikakooliga seotud inimesi mitmest rahvusest ja mitmelt mandrilt.

Konkurss Jelgavas, festival Ungaris

     Pikemaid ja lühemaid sõite on plaanis ka põltsamaalastel endil. Aprilli keskel on kolm flöödiõpilast koos õpetaja Maria Krjukovaga minemas rahvusvahelisele flöödikonkursile Lätimaale Jelgavasse, milleks praegu juba hoolega ettevalmistusi tehakse. Et repertuaar on eestimaistest konkurssidest erinev, nõuab selleks konkursiks valmistumine nii õpetajalt kui ka lastelt üksjagu lisatööd. Kui kaks konkursile sõitjatest ? Heili Rosin ja Heldi Kulp ? on 16-aastased, siis Kaisa Penijäinen sai hiljaaegu 10-aastaseks ja on muusikakooliõpingutega samuti suhteliselt alguses.

     Maikuus Ungaris peetavale üheksandale Euroopa muusikakoolide festivalile sõidab sedakorda kolmekümneliikmeline Põltsamaa muusikakooli esindus ? kooli sümfoniettorkester Urmas Mägi juhatusel. Sõitu toetavad Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ja Põltsamaa linnavalitsus ning omavalitsused, kust muusikaõppurid pärit on. Seni on põltsamaalased osalenud ka kolmel varasemal festivalil. Norras korraldatud festivalil käisid kooli viiuldajate ja saksofonistide ansambel, sellele järgnenud festivalil Sveitsis osales kammerorkester ning eelmisest festivalist, mis peeti Taanis ja Rootsis, võttis osa noortekoor.

     Lisaks eespool nimetatud piiritagustele konkurssidele valmistutakse nii Põltsamaal kui ka Jõgeval ning teisteski Eestimaa muusikakoolides igakevadisteks konkurssideks, mis tänavu korraldatakse puhkpilliõpilastele. Põltsamaa muusikakooli kammerorkester Hiie Taksi juhatusel osaleb aga ka nii eeloleval vabariiklikul tantsu- kui ka laulupeol.    

     VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus