Põltsamaa muusikakooli lõpetas 22 noort

Õpetajate hinnangul oli tänavune lend mitte ainult rohkearvuline, vaid ka igati tugev ja tubli. Et praeguse seisuga on vähemalt üks neljandik lõpetanutest avaldanud soovi jääda kooli veel lisa-aastaks või hakata õppima uut eriala, on alust arvata, et muusika läheb neile väga korda tulevikuski.

Hermanni pea jälle puhtaks

Traditsiooni kohaselt andsid lõpetanud kooli saalis mõni päev varem kontserdi. Nii võeti laupäeval vastu vaid õnnitlusi ja nauditi lõpupidu. Südaööks koguneti muusikakooli kõrvale parki lauluisa Karl August Hermanni mälestussamba juurde, nagu see ka kõikidel varasematel lendudel kombeks olnud. Taas lauldi Karl August Hermanni laule ja pesti lauluisa pea sümboolselt puhtaks, et sinna siis lillepärg panna. Sellel aastal oli jõudnud survevee abil suurema “peapesu? korraldada linnavalitsus. Teatavasti võeti sellel kevadel mälestussamba ümber ette teisigi korrastustöid.

Kuigi kiitust väärisid kõik lõpudiplomini jõudnud, olid neli lõpetanut erilise äramärkimisena ära teeninud kiituskirja. Klaveri erialal lõpetas kooli kiitusega Eliisabet Haamer õpetaja Õie Aruoja klassist ning Aet Seil, kelle õpetaja oli Taimi Gera?t?enko, saksofoni erialal Maarja Uusväli (õpetaja Urmas Mägi) ning löökpillide erialal Heigo Rosin (õpetaja Raivo Rebane). Klaveri erialal lõpetasid veel Ragne Kivimets, Hanna-Maria Põldaru (õpetaja Pille Otsus), Mirdi-Mirjam Olt, Ann Tooming (õpetaja Eve Raud), Avelin Põldaas (õpetaja Õie Aruoja) ning Merilin Udam (õpetaja Juta Kossatkin), akordioni erialal Mari-Liis Lääne, Lauri Ottis (õpetaja Helle Mõts) ja Ainar Toit (õpetaja Reet Sester), viiuli erialal Raina Kaus (õpetaja Svetlana Alp), t?ello erialal Kadri Kõvask (õpetaja Helen Kõrvel), Kristiine Mölder ja Kristjan Mölder (õpetaja Hiie Taks), flöödi erialal Maris Kiipus, Agne Kokka (õpetaja Maria Krjukova) ning saksofoni erialal Urmas Mägi õpilased Tanel Luik, Risto Madi ja Urmo-Hans Rohtmets.

Õppida saab kõiki pille

Lõpetanute kontserdi muutis tänavu eriliseks see, et Tartust Elleri-koolist oli kohale toodud selliseid haruldasi pille, mida koolil endal veel pole. Põhjust selleks andis Heigo Rosin, kes mängis kontserdil nii trummikomplektidel, marimbal kui ka vibrafonil. Sügisest alates plaanitakse koolis aga löökpilliõpetust laiendama hakata, mis tähendab, et võetakse juurde ka uusi õpilasi. Muidugi võetakse õppima ka teistele erialadele. Uutele õpilastele ongi käimas konsultatsioonid ning vastuvõtukatsed korraldatakse 4. juunil. Õppima saab hakata kõiki pille, sealhulgas ka kitarri. Endistviisi on võimalik õppida klaverit, akordioni, keel- ja puhkpille.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus