Põltsamaa Muusikakooli kauaaegne juht jääb pensionile

Kaua aega Põltsamaa muusikakooli juhtinud, tegus Anne Kaus on otsustanud pensionile jääda, vanuse poolest oleks ta võinudki juba pensionil olla. Tänavu sügisel täitub Anne Kausil 51 aastat ajast, mil ta Põltsamaa muusikakooli tööle asus, direktori ametis on ta olnud 33 aastat.


Anne Kausi sõnul on ta otsust juba pikemat aega kaalunud ning jõudnud lõpuks arusaamisele, et igal etapil inimese elus on algus ja lõpp. Peale väga tõsiseid läbirääkimisi oma otsese tööandja, Põltsamaa linnapea, Jaan Aiaotsaga jõudis ta viimaks kokkuleppele, et annab ameti uuele inimesele üle.

Põltsamaa muusikakoolil on käsil juba 24. väga töine ja tegevust täis suvi. Kaus tunneb, et on aeg hakata tõsisemalt mõtlema oma perele ja endale. Anne sõnul on pedagoogil võimalus jätkata tegevust näiteks osalise koormusega, aga juht endale niisugust luksust lubada ei saa. Temal tuleb oma tööd teha täie pingega.

Anne Kaus andis oma otsusest aegsasti teada, et muusikakoolile saaks võimalikult varakult hakata sobivat juhti otsima. Just eelolevaks kooliaastaks on uuel juhil mõistlik ametisse asuda, sest alates järgmisest aastast tekib Põltsamaa piirkonda uus ühinenud omavalitsus, mis toob paratamatult kaasa muutused ka kohaliku muusikakooli ellu. Anne Kaus loodab, uue juhiga jätkuvad Põltsamaa muusikakooli suvekoolid ja rahvusvaheline tegevus samal moel nagu seni. Tundes oma maja pedagooge ja häid kolleege pole tal põhjust selles kahelda, et Põltsamaa muusikakool elab edasi sama aktiivselt.

Kaus ei välista, et otsib sügise saabudes endale uue n-ö ametlikuma väljundi, olgu see siis väiksem töökoht või ühiskondlikus tegevuses kaasa löömine.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus