Põltsamaa muusikakooli direktor Anne Kaus ülehomme Klassikaraadios

Saate lindistusele oli Anne Kaus kui kauaaegne muusikakooli juht ja Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse liige kutsutud muusikahariduse andmise küsimustes arutlema teisipäeval koos Tartu 1. muusikakooli direktori Kaido Otsinguga. Saade kõneleb muusikahariduse praegusest seisust Eestimaal, eelkõige sellest, mis puudutab muusikalise baashariduse andmist läbi kuue aastakümne. Kõne alla võetakse nii see, kuidas senine süsteem on ennast õigustanud ning mis see on andnud, kui ka hiljuti ringlusesse läinud uus huvikoolide seaduseelnõu. Juttu tuleb ka sellest, kuidas muusikakoolidel kohapeal on õnnestunud ellu jääda ja milline on nende osa olnud eesti muusikaultuuri arendamisse. Keskustelu uue huvihariduse seaduseelnõu üle tundub aga erinevatel tasanditel jätkuvat endise hooga ning haridusministeeriumile laekub ka sellesisulisi pöördumisi. VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus