Põltsamaa muusikakool saab ruumi juurde

Tänaseks oli aastaid nendes ruumides elanud perekond jõudnud kolida uude mugavustega korterisse, mis linn nende jaoks leidis ning loovutanud oma senise korteri võtmed muusikakooli direktori Anne Kausi kätte. “Need on suured ja kõrged toad. Ilmselt tulevad nendesse klassid. Eks tuleb teha projekt ja otsustada, kuidas oma ruume võimalikult otstarbekalt kasutada. Lisaruumi oli meil väga vaja, sest olime juba pikka aega suures ruumikitsikuses. Hea meel on, et Põltsamaa linn, kellele see pind ju ametlikult kuulub, ruumid koolile jätta on otsustanud,” ütles Anne Kaus ning avaldas lootust, et järgmisel õppeaastal käib juba nendes ruumides õppetöö, set linna uues eelarve projektis on ette nähtud ka remondiraha. VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus