Põltsamaa Muusikakool ja noortekeskus teevad koostööd

Põltsamaa Muusikakool on asunud koostööd tegema Põltsamaa noortekeskusega, andes keskusele kasutada ühe trummikomplekti ja ühe digitaalse klaveri.

Kooli direktori Anne Kausi sõnul on kool esitanud lisaraha saamiseks aktiivselt taotlusi Eesti Kultuurkapitalile ja mitmed neist on ka positiivse vastuse saanud.

Tänavu ja kahel korral varemgi on esitatud taotlused haridusministeeriumile, et pille juurde saada.  Tänavune taotlus rahuldati, saadi veidi vähem kui 2000 eurot ja koolile osteti basskitarr koos võimendusega, trummikomplekt ja digitaalne klaver.

Mõnus esinemispaik

Nii andiski Põltsamaa muusikakool lubaduse, et kool annab noortekeskuse kasutusse ühe trummikomplekti ja digitaalse klaveri. “Leidsime kevadel Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses endale väga mõnusa esinemispaiga. Meil on seal alati võimalus esinemas käia, olgu siis selleks põhjuseks sünnimedalite kätteandmine või mingi muu üritus. Nüüd ei pea me sinna kaasa võtma oma pille, vaid need on seal juba olemas. Meie džässkitarri õpetaja Reigo Tõnisson on valmis noortekeskuses läbi viima lühiajalisi koolitusi nii kitarri kui ka löökpille õppida soovivatele noortele. Meie eesmärgiks pole anda noortekeskuses mitte huviharidust, vaid pakkuda  võimalust mõne muusikainstrumendiga lähemat tutvust teha,” rääkis Anne Kaus.  

Lisaõppevõimalused

Direktori sõnul on viimastel aastatel muusikakooli  õppima võetud ka täiskasvanuid. Kooli põhiõppes õpitakse üht või teist pilli mängima seitse aastat, enne seda on võimalik läbida kaheaastane ettevalmistusosakond. Need lapsed, kes põhikooli lõpetamise järel  jäävad gümnaasiumi  edasi õppima,  saavad  võimaluse kaheaastaseks lisaõppeks.  

Vaatamata sellele, et Põltsamaa muusikakoolis on võimalus omandada muusikalist haridust lausa 11 õppeaasta jooksul, on kooli lõpetanud noored alles oma muusikutee alguses. Need, kes soovivad oma muusikalist haridust jätkata, täiendavad ennast nelja-aastases kutseõppes,  millele lisandub muusikaline kõrgharidus koos bakalaureusekraadi omandamisega.

Põltsamaa muusikakoolis on koos täiskasvanud õppuritega  ligi kakssada õpilast.  Möödunud õppeaastal õppis kooli põhiõppes 145 ja eelkoolis 33 õpilast.

Koolil tegutseb osakond Puurmanis, kus õpib üheksa Puurmani valla ja üks Laeva valla õpilane. Õpetajaid on seal kaks. Üks Puurmanis viiulit õppiv noor käib muusikalist õpet saamas Põltsamaal. Täiskasvanute osaski on õppurite arv suurenemas — tänavu on avaldanud soovi õppima tulla  neli inimest. Praegu küünib täiskasvanud õpilaste vanus viiekümne eluaastani, kuid siin on muusikaharidust omandanud ka märksa kõrgemas eas prouasid. 

Enamik õpetajaid elab kohapeal

Noori ja täiskasvanuid õpetab muusikakoolis 25 õpetajat, kellest 20 elavad kohapeal ja viis käivad Põltsamaale kaugemalt. Põltsamaal ei ole kohapeal flöödiõpetajat, tšelloõpetajat, klassikalise löökpilli õpetajat ega klassikalise kitarri õpetajat.

“Et enamik muusikakooli õpetajatest elab Põltsamaal, on paljude teiste muusikakoolidega võrreldes väga hea tulemus,” kinnitas Anne Kaus.

Praegu õpib Põltsamaal lapsi mitmetest ümberkaudsetest omavalitsustest. Kõige rohkem noori on õppimas Põltsamaa linnast, millele järgneb Põltsamaa vald. Vähem on õpilasi Pajusi, Kolga-Jaani, Puurmani, Laeva ja Kõo vallast. Ka muusikaõpetajate haridustase on viimaste aastatega oluliselt tõusnud. Muusikakooli juhile teeb rõõmu, et 25 õpetajast seitse on oma kooli kasvandikud, kes on hariduse omandanud muusikakõrgkoolides. “Meie üks eesmärke ongi kasvatada endale tulevast õpetajatekaadrit. Meie kooli vilistlasi töötab õpetajana ka ümbruskonna koolides,” rääkis direktor. 

Uus osakond kitarrimänguhuvilistele

Koolijuhi sõnul õppis varem muusikaõppuritest 70 protsenti klaverimängu. Nüüd on nende osakaal järjest väiksemaks jäänud ning üha rohkem tekib on noori, kes soovivad õppida  mõnda orkestripilli. Ka löökpilliosakond on tänaseks päevaks n-ö jalad alla saanud ja löökpille õpetab Põltsamaal Tartu Heino Elleri nimelise muusikakooli õpetaja. Üks uuemaid osakondi Põltsamaa Muusikakoolis on kitarristide osakond, kus õpetatakse nii klassikalist kui pop-džäss kitarri. Anne Kausi sõnul on kõige keerulisem leida klassikalise kitarri õpetajaid ja nii on see kõigis teistes Eesti muusikakoolides. Põltsamaa koolil vedas tänavu, sest nendega võttis ühendust noor klassikalise kitarri õpetaja Tartust ja pakkus ennast õpetaja tööle. 

Suvekool kogub populaarsust

Lisaks õppeaasta vältel pakutavale õpetusele tegutseb juba aastaid suvekool. Juba 18 aasta eest alustas puhkpilli suvekool, aasta hiljem lisandus sellele keelpillimängijate suvekool. Tänavu pidasid  siin kaheksandat korda oma suvekooli ka kitarristid. Kahes muusikalaagris käis sel suvel end täiendamas ligi 200 noort.

Anne Kausi sõnul on laste huvi suviste muusikalaagrite vastu sedavõrd suur, et laagrid tuleb ka tuleval aastal kindlasti läbi viia.Muusikakooli direktori sõnul võidavad muusikalaagritest ka õpetajad, kes saavad konsultatsiooni kõrgema muusikalise tasemega kolleegidelt. Samuti täieneb sel moel muusikakooli repertuaar.

“Põltsamaa Muusikakooli ajaloos on olnud väga erinevaid aegu — raskemaid ja kergemaid, huvitavamaid ja rutiinsemaid. Kuid võimalused muusikakooli arenguks on praegu tunduvalt suuremad kui need olid 20-30 aastat tagasi,” võttis direktor teema kokku.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus