Põltsamaa maksab kinni HPV vaktsiini

Põltsamaa linn toetas tütarlaste vaktsineerimist eluohtlikku haigust emakakaelavähki  põhjustava papilloomviiruse (HPV ehk Human Papillomavirus) vastu. Kaitsesüsti said Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kuuenda klassi tüdrukud.

Põltsamaa linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Merle Mölderi  sõnul on HPV vastase vaktsiini saajad 21 Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppivat ja linna sisse kirjutatud tüdrukut. “Kaks süsti on nendel lastel juba käes ja kolmas tehakse tänavu mais,” lisas ta.

Mölderi sõnul leidis Põltsamaa linnavolikogu, et tulevaste emade tervis on meie rahva jätkusuutlikkuse vaatevinklist äärmisel oluline, otsustas toetada vaktsineerimist ühehäälselt ning eraldas selleks 100 000 krooni. “Lapsevanematele oli kaitsesüstimise täies ulatuses kinnimaksmine linnaeelarvest tõeliselt rõõmus üllatus,” märkis ta.

Vaktsineerimist toetavat otsust kommenteerides märkis Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalnõunik Kaire Bubnis, et koolituspäeval, kus antud teemat käsitleti, said huvilised  teada, et vaktsiin on olemas.

“Jõudsime sotsiaalkomisjonis seisukohale, et vaktsineerimine on tarvilik ja samal arvamusel oli ka linnavalitsus. Kuivõrd Põltsamaa linna eelarvesse   vaktsineerimiseks raha plaanitud polnud, otsustati esialgu toetada peret lapsevanema avalduse alusel ühe süsti maksumuse ulatuses. Tingimus oli, et kõik kolm süsti oleksid avalduse  esitamise ajaks juba tehtud. Huvilisi oli, aga ainult neli lapsevanemat käisid lastega vaktsineerimas ja esitasid meile taotluse vastava toetuse saamiseks.

2009. aasta linnaeelarvesse  kavandasime summa ühe rühma tütarlaste vaktsineerimiseks, kuid nüüd jäime majanduslanguse küüsi. Käesoleva kooliaasta alguseks olime linna „tengelpunga” korduvalt raputanud, et otsustada, kas jätkub vaktsineerimise alustamiseks. Siiski napilt jätkus ja  võisime  oma toetusepakkumise lapsevanematele teatavaks teha. Varasem kogemus ja majanduskriis   õpetasid meile, et toetada tuleks kogu summa ulatuses. Vaktsineerimise taotlused esitasid 21 tütarlapse vanemad  22-st. Seda oli enam, kui lootsime,” rääkis ta

“See on tulevikku suunatud humaanne projekt Eestimaa naiste hea tervise ja elujõulisuse tagamiseks,” lausus linnapea Jaan Aiaots.

Kaire Bubnis lisas, et tulevikus tuleks HPV vastast vaktsineerimist Eestis läbi viia riiklikku programmi alusel. “Seda tehakse praegu juba  27 arenenud riigis. Kõik naised vanusest sõltumata  peaksid selle raske haiguse vastu kaitstud olema,” toonitas sotsiaalnõunik.

24. – 30. jaanuarini kestab rahvusvaheline emakakaelavähi ennetusnädal. Põltsamaa linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehel ja osaühingu Põltsamaa Tervis juhatajal Merle Mölderil oli aga hea uudis ka seoses rinnavähi profülaktikaga. “Tänavu tuleb ka Põltsamaale mammograafibuss ja siinse  piirkonna naised  ei pea enam oma tervist kaugemale kontrollima minema,” teatas ta.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus