Põltsamaa Majandusühistu ehitab kaasaegse kaubandushoone

Lillekaupluse ja  kinomaja vahelisele alale jääva Kesk tänav 5 krundi ning selle lähiala detailplaneeringust rääkis sissejuhatuseks Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõunik Ville Tamm, kes märkis muu hulgas, et kõigil oli võimalik detailplaneeringuga tutvuda.  Keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimees Margi Ein ütles: “Meie komisjon otsustas detailplaneeringu kehtestamist  toetada. Tänapäevaseid kauplusi on Põltsamaale vaja ja mida rohkem neid  on, seda tugevam on konkurents ja kliendil paremad valikuvõimalused.  Ühtlasi teeme aga ettepaneku puud, mis ehitustustöödele ette jäävad, ümber istutada. ”  Pärast küsimuste esitamist Põltsamaa Majandusühistu tegevdirektorile Jüri Männiksaarele hääletasid linnavolikogu liikmed detailplaneeringu kehtestamise poolt.

Praegune väike

 “Praegune Põltsamaa Konsum on üsna kitsuke  pinnaga ega võimalda ostjaile kõiki kaubagruppe pakkuda. Kaubanduskeskusse oleme aga kavandanud kaupluse, kus saaks senisest paremini orienteeruda tööstus- ja esmatarbekaupade müügile ja müüa ühtlasi  suuremat valikut toidukaupu. 2600 m2 pindalaga ärihoonest ongi kõige suuremad ruumid mõeldud Konsumile. Samuti tulevad sinna rendipinnad ja ka majandusühistu kontoriruumid, ” rääkis Jüri Männiksaar.

  Tema sõnul plaanitses Põltsamaa Majandusühistu uue kaubandushoone ehitamist juba ammu. “Vajadusest uus kauplus ehitada räägivad juba 1970. aastast pärinevad Põltsamaa Tarbijate Kooperatiivi dokumendid. Oleksime kaubanduskeskuse ehitamisega varemgi tegelema hakanud, kuid kohe ei õnnestunud vaba krunti leida. Maa-ala, mille detailplaneeringu Põltsamaa linnavolikogu heaks kiitis, sai meie omandusse üsnagi hiljuti,” märkis majandusühistu tegevjuht ja lisas, et esmalt tuleb tellida projekt ja valida ehitaja. Ehitustööd algavad tema sõnul arvatavasti pooleteise aasta pärast.

Tekitab parkimisprobleemi

Põltsamaa linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees, Põltsamaa Ettevõtjate Liidu president Andres Vään tundis aga linnavolikogu istungil muret, kas seoses uue kaubandushoone valmimisega ei vähene autode parkimiskohtade arv kultuurikeskuse esisel platsil. “Hääletasin küll detailplaneeringu kehtestamise poolt, kuid parkimisprobleem on väga tõsine, ” nentis ta.

“Detailplaneeringus on arvestatud tulevase kaubandushoone parkimisvajadusi. Seoses kaubanduskeskuse ehitamisega kitseneb tõesti kultuurikeskuse parkimisplats, kuid edaspidi oleks ehk võimalik parkimiseks kohandada kultuurikeskuse taga ja kõrval paiknevaid alasid,” avaldas arvamust Jüri Mäniksaar.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Toivo Kroon aga ütles, et linna kiire autostumine on valdkond, millega oleks vajaks tegelda mitmest vaatevinklist.  “Autode arvukuse kasvu arvestades ja põhjusel, et  mitmed sõidukijuhid kipuvad ka kiirust ületama, peame vajalikuks paigaldada Põltsamaa kesklinna “lamavaid politseinikke”,” ütles ta.

 Ühtlasi arutles Toivo Kroon Põltsamaa kaubanduselu tuleviku üle. “Meie linnas on mitmed firmad uued kauplused avanud. Lisaks majandusühistu kaubanduskeskuse ehitamisele hakkab varsti kerkima ka Säästumarket, mis tuleb Tartu maanteele, endise telefonikeskjaama lähedusse. Pidades silmas linna elanike ja selle külastajate arvu suurenemist, on mitmekesine ja esinduslik kaubandusteenus igati teretulnud ja soojendab kahtlemata Põltsamaa majanduskliimat,”  ütles ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus