Põltsamaa linnavolikogu jätkab 17 liikmega

Põltsamaa linnavolikogu otsustas häälteenamusega, et ka järgmise volikogu liikmete arvuks jääb endiselt 17. Sügisel toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks  moodustati linnas üks valimisringkond.

Linnavolikogu istungil pakuti välja kaks järgmise linnavolikogu mandaatide arvu, kus ühe võimalusena sooviti, et volikogu jätkab 17 liikmega. Teise võimalusena pakuti edaspidi mandaatide arvuks 15.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein lausus, et volikogule esitatud otsuses tehakse ettepanek moodustada 20. oktoobril käesoleval aastal toimuvateks kohalikeks valimisteks üks valimisringkond, mis kannaks numbrit 1. Eelnõus seisis, et linnavolikogu mandaatide arvuks selles valimisringkonnas oleks 17. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on öeldud, et järgmise volikogu mandaatide arvu määrab ametis olev volikogu oma otsusega. Volikogu liikmeid peab olema paaritu arv ning minimaalselt peab sinna kuuluma seitse liiget. Volikogu liikmete arv määratakse rahvastikuregistri andmete põhjal seisuga 1. juuni. Enam kui 2000 elanikuga asulas peab olema vähemalt 13- liikmeline volikogu, enam kui 5000 elanikuga asulas vähemalt 17 volikogu liiget.

Põltsamaa linnas on käesoleva aasta 1. juuni seisuga 4463 elanikku. Seadusest tulenevalt määratakse järgmise volikogu liikmete arv kindlaks hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Alates aastast 1993 on Põltsamaa linnavolikogu olnud 17-liikmeline. Põltsamaa linnavolikogu otsustas häälteenamusega kehtestada järgmise linnavolikogu liikmete arvuks endiselt 17 liiget. Põltsamaa linnavolikogu alatise arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Andres Vään tegi ettepaneku kehtestada Põltsamaa linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15, põhjendades seda sellega, et ka rahvaarv linnas on vahepeal kahanenud. Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Uno Valdmets märkis samuti, et järgmine linnavolikogu võiks olla 15 liikmeline. Tema sõnul peavad inimesed riigikogu liiga suureks ja Põltsamaa linnavolikogu liikmete arvu vähendamine oleks ka sõnumiks riigikogu liikmetele. Lisaks sellele on linna eelarve pingeline ja kulusid tuleks kokku hoida. Valdmetsa hinnangul võiks edaspidi Põltsamaa linnavolikogu juures tegutseda kolm alatist komisjoni.

Põltsamaa linnavolikogu liige Terje Trei lausus, et tema volikogu liikmete arvu vähendamises küll kokkuhoidu ei näe, vaid neid võimalusi tuleb otsida mujalt linna juhtimisest. Küll vähendab linnavolikogu liikmete arvu kahandamine linnarahva erinevate huvirühmade esindajate sõnumi jõudmise võimalust linnavolikogusse. Ka linnavolikogu liige Toivo Kroon toetas ettepanekut jätta Põltsamaa linnavolikogu koosseisu suuruseks 17 liiget põhjendusega, et rahvaarv linnas on küll vähenenud, kuid omavalitsusele samas kohustusi juurde tulnud.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus