Põltsamaa linnapea kuupalk tõuseb 2250 euroni

Teisipäeval määras Põltsamaa linnavolikogu linnapea töötasuks 2250 eurot kuus. Kahel eelnenud aastal jäi palk muutmata.

Põltsamaa linnapeale töötasu määramise teemat kommenteerinud linnavolikogu alalise finantskomisjoni esimees Ulvi Punapart lausus, et tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kuulub linnapeale töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine linnavolikogu ainupädevusse. Punaparti kinnitusel ei ole Põltsamaa linnapea töötasu aastatel 2014 ja 2015 muudetud. Finantskomisjoni esimees tegi ettepaneku määrata Põltsamaa linnapeale alates 2016. aasta 1. jaanuarist töötasuks 2250 eurot kuus, see  tähendab 5,6protsendilist palgatõusu.Selleks vajalik raha on ametiasutuse eelarves olemas.

Linnavolikogu liige Anti Orav tundis huvi, miks linnapeale just niisugune summa töötasuks soovitakse määrata, miks mitte 2500 eurot. Ulvi Punaparti sõnul on tal sellele küsimusele keeruline vastata, sest niisuguse summa otsustas finantskomisjon välja pakkuda. Tegelikult oli võimalik määrata palk vahemikus 2130-2840 eurot. Anti Orav lausus, et praegusel ajal inflatsiooni peaaegu ei ole ja kas linnapea palga  tõstmine on seega üldse põhjendatud.

Teiste linnavalitsuse ja linna allasutuste töötajate palku  tõsteti 2014. aastal kuus protsenti ja 2015. aastal neli protsenti, kuid linnapea palk jäi nendel aastatel muutmata. Põltsamaa linnavolikogu alalise arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein tundis huvi, kas palgafondist raha ikka jätkub. Ulvi Punapart kinnitas, et raha on palgafondis selleks olemas. Linnavolikogu liige Guido Pook lausus, et nad uurisid mitmete omavalitsusjuhtide palku ning näiteks Türi suurvalla vallavanema töötasu on 1990 eurot, Viljandi linnapea töötasu on 2500 eurot, Haapsalu linnapea töötasu 2153 eurot. Guido Pook tõdes, et kui võrrelda nende omavalitsuste rahvaarvu Põltsamaa linna rahvaarvuga ja samas juhtide palgamäärasid, siis on Põltsamaa linnapeal päris hea palk. Põltsamaa linnavolikogu liikmete enamus toetas finantskomisjoni esimehe poolt välja pakutud summat.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus