Põltsamaa linn sõlmib teedehoolduse lepingu

Tänavu veebruaris peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil andsid linnavolikogu liikmed loa riigihanke korraldamiseks, mis on vajalik Põltsamaa linna tänavate aastaringse hooldaja leidmiseks. Teisipäeval Pühajärve  SPA&Puhkekeskuses toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil  oli päevakorras  lepingu sõlmimine Põltsamaa linna tänavate aastaringseks hoolduseks. Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul viis linnavalitsuse poolt moodustatud hankekomisjon linna tänavatele hooldaja leidmiseks läbi riigihanke, millele laekus viis pakkumust. Hankekomisjon tegi  linnavolikogule ettepaneku tunnistada parimaks Vooremaa Teede  tehtud pakkumus summas 591 924.31 eurot. Maimu Kelder tegi ettepaneku sõlmida aktsiaseltsiga Vooremaa Teed leping Põltsamaa linna tänavate aastaringseks hoolduseks ajavahemikul 01. juuli 2016 kuni 30. juuni 2021. Linnavolikogu liige Margus Ääremaa tundis huvi, kas lepingu summa, mis tänavate hooldustöödeks välja pakuti, on suurem või väiksem kui eelmise lepingu puhul. Maimu Kelderi sõnul on seekordne summa väiksem. Margus Ääremaa tõstatas küsimuse, kas Põltsamaa linna tänavate hoolduseks läbi viidud riigihanke puhul on mõistlikuks kriteeriumiks madalaim hind, teades, kui kehvas seisukorras on Põltsamaa tänavad. Maimu Kelder lausus, et selle üle, millistele kriteeriumidele peaks vastama Põltsamaa linna tänavate hooldustöödeks sõlmitav leping, otsustab vastava valdkonna septsialist ja tema sellele küsimusele põhjendatud vastust anda ei oska.

Linnavolikogu liikme Mart Joosepi sõnul polnud eelmises hankelepingus päris kõiki hooldamist vajavaid pindu kirjas ja teda huvitas, kas selles osas on sõlmida plaanitavat lepingut täiendatud. Maimu Kelder vastas, et tema otseselt hanke tingimuste koostamises ei osalenud. Tal oli võimalus vaid hanke läbiviimise protsessi jälgida ja viia see hange lõpuni. Maimu Kelderi sõnul on temale teadaolevalt hanke tingimused kooskõlastatud Põltsamaa linnavolikogu alatise keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoniga. Selle komisjoni liige Gilmar Krživets lausus, et neid küsimusi komisjon ka arutas ja Mart Joosepi poolt nimetatud pindadega on selles lepingus arvestatud. Põltsamaa linnavolikogu otsustas sõlmida lepingu linna tänavate aastaringseks hoolduseks ajavahemikul 1. juulist 2016 kuni 30. juunini 2021 aktsiaseltsiga Vooremaa Teed.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus