Põltsamaa linn nõustus finantsanalüüsi tellimisega

Põltsamaa linnavolikogu toetas valla ja linna ühinemise finantsanalüüsi tellimist Geomediast, kuid tasuda saab linn selle eest alles septembris.


Juunikuisel Põltsamaa vallavolikogu istungil arutati finantsanalüüsi teotamise vajadust, selgitamaks välja Põltsamaa valla ja linna ühinemist tulenevad mõjud. Põltsamaa vallavolikogu asus seisukohale, et vald on valmis maksma poole finantsanalüüsiks kuluvast summast, kui teise poole maksab linn.
 

Ainus pakkumine

i
Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots andis linnavolikogu liikmetele ülevaate sellest, et pakkumine finantsanalüüsi tellimiseks esitati kolmele firmale, kellest ainsana vastas Geomedia OÜ. Pakkumise said ka firmad Advisio OÜ ja Erkas Finants OÜ. Geomedia oli nõus finantsanalüüsi koostama 5361,60 euro suuruse summa eest.

Jaan Aiaotsa sõnul on Geomedia OÜ koostanud ka Põltsamaa linna arengukava. Linnapea lisas, et Geomedial on väga suur  kohalike omavalitsuste andmebaas. Samas pole linnapea sõnul Põltsamaal võimalust raha finantsanalüüsi eest maksta enne septembrit. Linnas on praegu pooleli päevakeskuse ehitus, kus on kerkinud esile erinevad probleemid, nagu ehituste puhul ikka juhtub. Samuti on linnal lahendada mõned jäätmemajandusega seotud mured. Linnapea sõnul plaanis ka Põltsamaa vallavalitsus esialgu rahastamise augustisse-septembrisse, kuid vallavolikogu otsustas, et rahastama peab kohe. 

Komisjon toetas

Põltsamaa linnavolikogu finantskomisjoni esimees Ulvi Punapart lausus, et komisjoni liikmed toetasid finantsanalüüsi tellimist, kuid otsustasid samas, et see peaks toimuma Põltsamaa linna käesoleva aasta eelarve reservfondi projektide omaosaluse summast. Reservfondi jäägis sellist summat lihtsalt ei ole. Põltsamaa linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro sõnul pole finantskomisjoni ettepanek sisu poolest päris täpne ja kõigepealt tuleb taolise summa leidmiseks muuta linna eelarvet, vähendades selles projektide omaosaluse reservfondi ja suurendades reservfondi.

Linnavolikogu liige Guido Pook esitas linnapeale küsimuse, kas olukord, kus Põltsamaa valla ja linna ühinemise mõjude finantsanalüüsi teostamise pakkumisele vastas ainult üks firma, on juriidiliselt korrektne. Jaan Aiaots lausus, et juriidiliselt korrektset vastust ta sellele küsimusele anda ei oska, kuid võib kinnitada, et kui pakkumise on saanud mitu firmat ja vastus laekub ainult ühelt, ei ole selles midagi seadusevastast.

“Kui on olemas viis-kuus firmat, kes oleksid võimelised taolise finantsanalüüsi koostama, kas siis võib kindel olla, et Geomedia pakkumine on just parima hinna ja kvaliteedi suhtega,” küsis Terje Trei. 

Mõjusid ei saa täpselt prognoosida

Jaan Aiaotsa sõnul võib sellel teemal polemiseerida, ent antud oludes otsustas valla ja linna ühiskomisjon, et tehtud pakkumine on mõistlik vastu võtta. Andres Vään huvitus sellest, milliseid tulemusi sellest finantsanalüüsist oodatakse ja mis nende tulemustega peale hakatakse. Andres Vääni sõnul usub ta oma linna ametnikesse, kes on suutelised sellise finantsanalüüsi paremini kokku panama kui mingi firma kusagilt väljapoolt, kes kohalikke olusid ja probleeme ei tunne ning kes saadud  tulemuste eest ka ei vastuta.

Vääni hinnangul pole ühinemise mõjusid võimalik ette ennustada, sest need olenevad sellest, kuidas ühinenud omavalitsus toimima hakkab ja milline on selle finantskäitumine.

Jaan Aiaotsa sõnul tuleneb finantsanalüüsi koostamise vajadus seadusest.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus