Põltsamaa laenukoormus võib suureneda

Põltsamaa linna arengukava uue redaktsiooni kinnitamisel kaalus linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon linna laenukoormuse suurendamist. Vastavalt seadusele võib kohaliku omavalitsuse laenukoormus ulatuda 60 protsendini eelarve põhitegevuse tuludest. Põltsamaa linnal on laenukoormus praegu 40 protsendi piires. Komisjoni liikmed märkisid, et ehk tasuks laenukoormus viia 60 protsendini ja teha võetud laenu eest midagi konkreet ära.

Komisjonis pakuti vajalike tegevustena välja Suure silla remonti, teede ja tänavate remonti, staadioni ja ujula ehitamist, kergteede ehitamist. Komisjoni juht Margi Ein ütles, et kõigil komisjoni liikmetel olid selles osas erinevad arvamused. Kui langetatakse otsus laenukoormuse suurendamise kasuks, jääks juba Põltsamaa linnavolikogu otsustada, milliste objektide korrastamise või rajamise jaoks laenu võetakse. 

Tähtsa muutusena peeti oluliseks Põltsamaa linna hallatavate asutuste struktuuri ülevaatamist ja selle optimeerimist. Margi Ein tõdes, et sellel teemal on räägitud kümmekond aastat ja see on olnud pidevalt sees ka arengukavas, aga selles osas pole midagi ette võetud.

Põltsamaalased on pahased linna teede ja tänavate seisukorra pärast. Komisjoni liikmed jõudsid seisukohale, et võiks koostada linna tänavate remontimise kava, mis oleks piiritletud teatud tähtajaga, olgu selleks siis viis või kümme aastat. Praegu on käimas kergtee ehitamine Jõgeva maantee äärde. Samuti pakkusid arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmed välja, et Lille tänava koolihoone renoveerimise projekt võiks valmis saada 2015. aastal. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmete nägemusel võiks Lille tänava koolihoonesse üle viia ka Põltsamaa muusikakooli, sest Põltsamaa ühisgümnaasium vajab ainult osa Lille selle maja ruumidest.

Komisjon tegi ettepaneku, et Põltsamaale võiks rajada ka kergejõustikustaadioni, mis  oli nõukogude ajal plaanitud Pajusi maantee äärde. Siis asuks staadion koolihoonete läheduses. Ka staadioni eelprojekt võiks valmida 2015. aastal.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus