Põltsamaa kandis tegutseb kultuuriselts Leelo

Kolm Põltsamaa piirkonna ettevõtlikku kultuuritegijat — Põltsamaa kultuurikeskuse direktor Irja Paavo, Põltsamaa lasteaia Mari juhataja Tiia Kaeramaa ja Pisisaare kooli õpetaja Marge Tiku — asutasid hiljuti kultuuriseltsi Leelo, mille eesmärgiks on rahvakultuuri hoidmine ja edendamine ning professionaalse kultuuri vahendamine. 

 

Peale ühise kultuurihuvi seob seltsi kolme asutajat naiskoor Roosi. Varem kandis see Põltsamaa Kultuurikeskuse Noorte Naiste Koori nime ning Irja Paavo on selle dirigent, Tiia Kaeramaa ja Marge Tiku lauljad. Kultuuriasju ajavad nad suuremal või vähemal määral ka oma igapäevatööd tehes, ent sellele lisaks otsustasid nad siiski veel kultuuriseltsi asutada.

„Selts annab lisavõimalusi kultuurialastele ettevõtmistele finantseerimist taotleda,” ütles Irja Paavo.

Tema sõnul ei ole seltsil plaanis keskenduda ainult Põltsamaa linnale, vaid rikastada terve Põltsamaa piirkonna kultuurielu. Lisaks kultuuriasutustele on neil plaanis pakkuda kultuuri nautimise võimalusi koolide ja lasteaedade juures.

Konkreetsetest ettevõtmistest on Irja Paavo sõnul veel vara laiemale publikule rääkida, aga tegijate endi peades hakkavad mõned ideed juba teostamisküpseks saama. Seltsi ettevõtmised ei pea aga sugugi piirduma vaid oma n-ö siseringist tulnud ideede teostamisega, vaid häid mõtteid võivad välja pakkuda ka teised.

„Finantseerimisvõimaluste laiendamise kõrval oligi seltsi asutamise üheks eesmärgiks kultuuriinimeste laiema ringi ühe mütsi alla koondamine, kultuuriellu uute ideede juurdetoomine ja kodanikualgatuse aktiviseerimine,” ütles Irja Paavo. „Mind isiklikult ärgitasid seltsi asutama ka Põltsamaa kultuurikeskuse juhatuse liikmed, kelle meelest selline selts on mitmes mõttes vajalik.”

Seltsile nime valides ei tahetud kindlasti võtta sellist, mis liiga selgelt mingile kohale, näiteks Põltsamaale viitaks: siis jääks mulje, et mujale seltsi tegevusväli ei ulatugi. Nimi Leelo sobis aga suurepäraselt, sest samanimeline laulu- ja mänguselts on Põltsamaal ka esimese Eesti Vabariigi ajal tegutsenud.

Oma liikmeskonna kiire kasvatamise suunda pole kultuuriselts Leelo võtnud, ent kui liituda soovijaid on, siis võetakse nad lahkesti vastu.

„Kui kiiresti meie tegevus hoo sisse saab ja kui edukaks see kujuneb, sõltubki ju paljude muude asjaolude seas seltsi liikmete aktiivsusest,” ütles Irja Paavo.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus