Põltsamaa-Jõgeva maantee ääres seisab tsaariaegne verstapost

Rekonstrueeritud Jõgeva maanteed kaudu Põltsamaa linnast välja sõites tervitab möödujaid Sõpruse pargi sildi lähedal teepervele püstitatud kivipost, millel seisavad numbrid 2020.
Verstapost tähistab asukohta, kuhumaani Põltsamaal Jõgeva mnt tänavalõiku tänavu suvel rekonstrueeriti.
„Tegemist on tsaariaegse verstapostiga, mis toodi Põltsamaale Võhma tee äärest. Numbrid sellel postil ei tähista aga siiski verstade arvu, vaid aastaarvu 2020, millal Jõgeva maantee lõik Selverist kuni Sõpruse pargini rekonstrueeritud sai,” selgitas Põltsamaa vallavalitsuse teedespetsialist Aivar Aigro.
Taolisi verstaposte võis Eestimaa teede ääres näha viimati peamiselt 19. sajandi algupoolel. Versta (1,067) kasutati Eestis vahemaade mõõtmiseks 18. sajandi esimesest poolest kuni 1920. aastate esimese pooleni, mil versta hakkas asendama kilomeeter ja tee äärde hakata püsitama kilomeetriposte.

TEKST JA FOTO:TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus