Põltsamaa Greidil uus asfaldilaotur

“Asfaldilaoturi ostmine on meie firma arengut ja võimalusi arvestades keskmise suurusega kulutus,” märkis osaühingu Põltsamaa Greid juhataja Andres Vään. “Asfalteerimisega oleme tegelenud võrdlemisi palju. Varem tegime seda tööd käsitsi või tellisime tehnika teistelt ettevõtetelt. Töömahtude suurenemine ajendas aga kaasaegset asfaldilaoturit ostma.”

Andres Vääna sõnul võimaldab laotur paigaldada asfaldiriba laiusega 1,1 kuni 2,2 meetrit ja sobib seetõttu kõige paremini nende teelõikude ja platside asfalteerimiseks, mis pärast trasside paigaldamist taastamist vajavad, samuti töödeks teistel väiksematel pindadel. “Pärast laoturi ostmist on meie töömaht märgatavalt kasvanud, tellimusi on tulnud mitmelt poolt. Oleme käinud oma masinaga asfalti paigaldamas Tartus, praegu töötab laotur Valgas. Mõistagi on tööpiirkonnaks Jõgevamaa.”

Laoturi olemasolu ja pidevaid tellimusi silmas pidades moodustati viiest-kuuest mehest koosnev asfalteerijate brigaad.

“Mehed on saanud eraldi väljaõppe, oskusi omandatakse ka igapäevaste tööde käigus,” lausus firmajuht.

Andres Vään märkis veel, et üheks suuremaks tööks Põltsamaa Greidile on praegu kanalisatsiooni- ja veetrasside paigaldamine Tartu linna mitmel tänaval, tellijateks on kinnisvaraarendajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus